Primorski slovenski biografski leksikon

RENAR Andrej-Drejček, mizar, partizan, polit.-socialni delavec, r. 30. nov. 1920 v Trstu (pri Banih). Oče Josip, čevljar, mati Marija Peršinovič, gospodinja. Štiri leta osn. š. je opravil na Opčinah, potem je obiskoval večerno poklicno š. prav tam. Od 1934 do 1940 je bil zaposlen kot mizar v Trstu, nato je služil vojaški rok v Novari. Tam je dočakal kapitulacijo It., se vrnil v Trst in sredi sept. 1943 odšel v partizane v Kraški bataljon na območju Kobjeglave-Pliskovice. Do konca vojne je pripadal Kosovelovi brigadi. Po podofic. š. v Cerknem je dec. 1943 postal komandir čete v prvem bataljonu. Po vrnitvi 30. divizije s pohoda v Beneško Sjo (febr. 1944) je šel v oficirsko šolo v Novake pri Cerknem, postal namestnik komandanta 1. bat. Po povratku iz ofic. š. je v Beli krajini postal sept. 1944 komandant 1. bat. Kosovelove brigade in ostal na tem mestu do 22. jan. 1945, nato pa bil od 24. jan. do 26. apr. 1945 komandant brigade. Sodeloval je v številnih bojih na Krasu, na Pivškem, na Šentviški planoti in v Baški grapi, v Benečiji in v Trnovskem gozdu. Ranjen v bitki na Poreznu se je zdravil v zasilni bolnišnici v Davči in po okrevanju kot štabni oficir s činom kapetana v štabu 30. div. sodeloval v bojih za osvoboditev Trsta na Opčinah in v Miramarskem drevoredu. – Takoj po vojni je bil nekaj časa inštruktor enot KNOJ v vojašnicah pri Sv. Ivanu, na Rossettijevi ulici v Trstu, nato komandant KNOJ v Prestranku in v Tolminu, nakar v Kopru vodja mejne policije vojaške uprave JLA in leta 1950 pokraj. preds. Narodne zaščite v Kopru. Po miličniški šoli v Sremski Kamenici in po povratku v Koper je opustil vojaško službo in postal vodja koprskega mizarskega podjetja STIL ter se 1952 dokončno vrnil domov na Opčine (Bane) in odprl lastno mizarsko delavnico pri Banih, ki jo je tudi odstopil za strok. tečaje Slov. dežel. zavoda za poklicno izobraževanje. Kot mizarski podjetnik je bil član odbora Slov. gospodar. združenja, izvoljen v odbor obrtniške bolniške blagajne in bil 20 let član obrtniške komisije pri Trgovin. zbornici v Trstu. Od 1973 do 1983 bil član Glav. odb. in od 1985 do 1989 član pokraj. odb. SKGZ. Polit. je deloval kot odb. v strankah KP-STO, Neodvisni social. zvezi in v Social. stranki It. Od 1970 do 1982 je bil član uprav. odb. TKB. Od ustanovitve je bil tajnik Vsedrž. zveze part. It. (ANPI) na Opčinah, nato tajnik pokraj. odb. VZPI-ANPI in od 1970 do danes pod-preds. pokraj. odb. VZPI-ANPI. Bil je tudi član komisije za social. vprašanja borcev. Bil je ustanovni član Kraškega pusta na Opčinah in vaške zadruge pri Banih. Prejel je več vojaških odlikovanj, 1977 v Lj. Spominsko plaketo za razvoj borčevske organizacije in 1980 Priznanje OF za predano delo v narodnoosvob. boju in v raznih organizacijah Slov. v It.

Prim.: Izjava R. A. piscu, 1994; PDk 30. nov. 1990: J. Koren, Andrej Renar-Drejček danes sedemdesetletnik (s sl.); Radosav Isajevič-Rade, Kosovelova brigada, Knjižnica NOV in POS 22, Lj. 1973; arhiv OZE pri NŠK v Trstu.

Koren

Koren, Jože: Renar, Andrej (1920–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi945120/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (11. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 20. snopič Dodatek M - Ž, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1994.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine