Primorski slovenski biografski leksikon

RAZPET Marko, matematik, r. 22. mar. 1949 v Planini pri Cerknem, živi v Domžalah. Oče Lovrenc, rudar, mati Marija Planinc, kmečka gospodinja. Osn. š. v Cerknem, gimn. v Idriji (matura 1968). Že kot osnovnošolec in srednješolec se je navduševal za matem., sodeloval na občin. in republ. tekmovanjih, kjer je bil tudi nagrajen ali pohvaljen. 1968 se je vpisal na U. v Lj. (tehnična matem.). Diplomiral je l. 1973 in bil istega leta izvoljen za asistenta za matem. na Fak. za strojništvo v Lj. Magisterij iz matem. je opravil 1984 na FNT s področja operatorske teorije. Aktivno je sodeloval pri nastajanju knjig Zapiski predavanj prof. dr. Tomaža Klinca, ki jo je napisal za študente strojništva. Recenziral je ponovno izdajo te knjige (1994), ki nosi naslov Predavanje iz matematike. Doktorsko disertacijo z naslovom Uporaba umbralnega računa pri kombinatoričnem preštevanju pod mentorstvom prof. dr. Tomaža Pisanskega je obranil jul. 1989. V delu prikazuje nekatere izsledke umbralnega računa, ki je nova smer na lj. U. 1989 je bil izvoljen za docenta za področje matem., v postopku pa je (1994) za izvolitev v naziv izred. prof. Od 1989 predava na Pedag. fak. v Lj. Poleg rednih obveznosti prireja seminarje za urejanje matem. besedil in risanje slik z računalnikom, s čimer želi spodbujati učence in učitelje k pisanju matem. besedil z uporabo računalnika. – Stalno je pisal in objavljal članke s področja matem. v revijah Presek, Obzornik za matem. in fiz. in Elektrotehniškem vestniku. Članke s področja umbralnega računa, algebre in analize je objavil v uglednih tujih revijah v ZDA in Kanadi. Napisal je knjižico Sedi in piši z LATEX-om, knjigo Umbralni račun, sodeloval je pri izdajah publikacij za fiziko, kjer je z računalnikom oblikoval zahtevne slike. Sodeluje pri recenzijah mednar. člankov pri Mathematic Reviews. – V zadnjih letih je sodeloval na strok. seminarjih in srečanjih doma in v tujini: seminar Leoben-Lj.; simpozij teorija grafov v Lj. in kasneje na Bledu (1991); evrop. matem. konferenca (Pariz 1992); avstr. simpozij o Zgod. matem. (Neuhafen ob reki Ybbs 1992). Sodeluje v evrop. mednar. projektu TEMPUS. Opravljal je funkcijo namestnika predstojnika Odd. za matem., bil preds. računalniške komisije, bil član diplom. odb. na Pedag. fak. v Lj. in član Sveta Inštituta za mat., fiz. in mehaniko. – Kot radioamater je R. vzpostavil nekaj lepih zvez na ultrakratkem valovnem področju prek sporadičnega sloja E in polarnega sija s kolegi na Finskem, Švedskem, Nizozemskem, Veliki Britaniji, Portugalskem in Španiji.

Prim.: Osebni podatki; Kdo je kdo za Slov. (1993), 196.

Les.

Leskovec, Ivana: Razpet, Marko (1949–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi945060/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (12. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 20. snopič Dodatek M - Ž, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1994.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine