Primorski slovenski biografski leksikon

RUTTAR Riccardo, sociolog in javni delavec, r. 25. jun. 1947 pri Sv. Lenartu (Ješiče) v Benečiji. Oče Edoardo, kamnosek, mati Matilde Sibau. Šolal se je v Kravarju, nižjo sred. š. je opravil v Vidmu v apostolski hiši ksaverijskih misijonarjev, pri katerih je – po enoletnem noviciatu v San Pietru in Vincoli (Ravenna) – nadaljeval z gimn. v Mestrah in nato še z licejem v Taverneriu (Como). Začel je s propedevtično šolo za teologijo v Parmi, potem pa je kot privatist 1969 opravil maturo na učiteljišču v Vidmu. Vpisal se je na Pedag. fak. v Turinu, opravil vojaščino pri orožnikih v Fossanu (Cuneo) in Mestrah ter od 1972 do 1979 poučeval na osn. š. v Dreki, Učeji, Beli Peči, Žabnicah ter San Giorgio di Nogaro. 1979 je diplomiral s tezo Problemi identifikacije slov. otrok v videmski pokrajini, ki je bila sad podrobne raziskave na terenu v 44 vaseh Benečije (Dreka, Grmak, Srednje in Sv. Lenart). Od 1979 je v službi pri SLORI-ju na podružnici v Čedadu. - R. se ukvarja s sociološkimi raziskavami v Benečiji in med beneškimi emigranti po svetu in dela na kult. in polit. področju v domačem okolju. Aktiven je v društvu in pri listu Dom, v KD I. Trinko ter KD Studenci, piše v Gosp, PDk, revijo »2000«, Razprave in gradivo. Z manjšinsko problematiko in posebej s problemi Benečije nastopa na raznih simpozijih in posvetih. Tako je na Banečanskih kult. dnevih 1980 govoril o demografskem vprašanju v okviru simpozija »Smernice za preporod in razvoj Benečije«. Na lj. konferenci »Dvojezičnost - individualna in družbena razsežnost« 1984 je govoril o temi »Dvojezičnost v Benečiji - obogatitev ali ovira«. Zveza Beneških izseljencev mu je izdala knjigo Sloveni ed emigrazione - il caso delle Valli del Natisone (Slovenci in izseljeništvo - primer Benečije), ki je izšla 1985 na 164 straneh. V sodelovanju s F. Clavoro je napisal članek Sloveni della provincia di Udine: gli errori della Repubblica (Slovenci v Videmski pokrajini: napake republike), ki ga je Lega democratica izdala 1984 v Appunti di cultura e politica, VII, št. 3. S Clavoro in R. Mateličem je napisal še Liberazione, il nuovo nome dello sviluppo (Osvoboditev, novo ime za razvoj), ki je izšlo pri Studencih 1987.

Prim.: Osebne izjave (sept. 1987).

S. P.

Pahor, Sergij: Ruttar, Riccardo (1947–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi944920/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine