Primorski slovenski biografski leksikon

RUPNIK Slava, roj. BOŠTJANČIČ, članica protifaš. organizacij, r. 10. jan. 1908 v Pittsburgu (ZDA), živi v Lj. Oče Franc, izselj. delavec (iz Smerij pri Ilirski Bistrici), mati Alojzija Franke, gospodinja (Dolenjka). 1912 se je družina vrnila v domače kraje. Osn. š. je obiskovala v Oseku, kot begunka s fronte v Škocjanu na Dolenjskem, sred. š. pri notredamkah v Trnovem, gimn. v Lj., maturirala na trgovsko-licejskem tečaju 1924. Zaposlila se je v občinski pisarni na Premu, nato v trgovskem podjetju v Ilirski Bistrici, od 1930 v raznih podjetjih v Lj. Tu se je včlanila v društvo Tabor in bila 1932 med prvimi člani Mlade Soče. Potem se je zaposlila v lj. ured. Istre, kjer so zbirali razne podatke in so se sestajali prim. emigranti. Vzdrževala je stike med Primorci, ki so prihajali iz raznih krajev (ko je prišel V. Bobek v Lj., ga je peljala k D. Zelenu), in vsestransko pomagala emigrantom. Vodila je upravo lj. dopisništva Istre, skrbela za distribucijo in pisala članke. Arhiv Istre je po priporočilu L. čermelja uničila ob prihodu It. v Lj. Maja 1941 so jo aretirali, zaprli v Lj. in Trstu in 24. jun. 1941 internirali v Pollenzo, nato v Vinchiaturo (Campobasso). Tu je bila jeseni 1942 znova aretirana, zaprta v Trstu in na procesu pred Posebnim sodiščem v Rimu oproščena. Med napadom na rimski zapor Regina coeli je ob padcu fašizma prišla iz ječe in se preko Milana in Trsta vrnila v Lj., bila tu ponovno aretirana in prepeljana spet v Vinchiaturo. Po kapitulaciji It. je 1944 v prvih mes. 1945 delala na propagandnem oddelku baze NOVJ v Bariju in prišla z letalom aprila 1945 na osvobojeno ozemlje v Črnomelj. Po vojni je delala v upravi Poročevalca v Lj., upokojena 1957.

Prim.: Osebni podatki.

ldt

Debelli Turk, Lida: Rupnik, Slava (1908–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi944760/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (13. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine