Primorski slovenski biografski leksikon

ROŽANC Marcel, knjigotržec, založnik, r. 5. okt. 1909 v Trstu, živi v Kopru. Oče Anton, uradnik, mati Frančiška Babuder, gospodinja. Osn. š. je začel obiskovati v Trstu. Po prvi svet. vojni se je družina preselila v Celje, kjer je R. nadaljeval osn. š., nato meščansko in trg. š. Najprej se je lotil knjigotrške stroke, ker pa v Celju ni bilo prave zaposlitve, je služboval v Zgbu, Lj. in Rogaški Slatini, nekaj časa je preživel v Franciji. Ukvarjal se je s trg. posli in zastopal različne evr. tvrdke v Jsli. Tik pred zadnjo vojno je bil poslovodja Leskoškove knjigarne in papirnice v Celju. Med vojno se je vključil v OF. Po osvoboditvi je vodil knjigarno in papirnico DZS v Celju. 1949 je prišel v Koper in se po začasnih zaposlitvah nazadnje oprijel knjigotrške dejavnosti. V Kopru je najprej vodil knjigotrško podjetje Lipa, ko se je 3. jul. 1951 v okviru tega podjetja ustanovila založba, je bil R. med njenimi ustanovitelji in član prvega ur. odb. (prvi odg. ur. in preds. založniškega sveta je bil med 1952 in 1965 dr. B. Magajna). Založba, ki je kmalu dobila ime Primorska založba, je spočetka delovala volontersko, združena s podjetjem Lipo se je 1955 preimenovala v Primorsko založbo Lipa. Ves ta čas je založbo vodil R., ko pa je 1957 nastalo z združitvijo tiskarne Jadran in časnika SlovJ novo ČZP Primorski tisk, je založba v sestavi podjetja dobila ime Založba Lipa (to nosi še danes). R. je ob nastanku novega podjetja postal njegov komercialni dir., obenem pa je bil vse do upokojitve (1969) dir. založbe Lipa (Magajni je kot preds. založniškega sveta sledil F. Bevk, njemu pa C. Zlobec). R. je »založbo usmerjal v poslovno trdnost in solidnost« in pod njegovim vodstvom je Lipa uspešno nadaljevala bogato založniško tradicijo na Prim. R. je bil aktiven za področje založništva v organih trg. in gosp. zbornic.

Prim.: SlovJ 9. okt. 1959; PrimN 12. okt. 1979; osebni podatki.

B. Mar.

Marušič, Branko: Rožanc, Marcel (1909–1991). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi944630/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine