Primorski slovenski biografski leksikon

ROMANO Jakob, filozofski in teološki pisatelj, r. 20. jul. 1648 v Čedadu, u. 29. sept. 1731 v Gradcu. Obiskoval gimn. v Gradcu (1658–63) in tam študiral tudi filoz. (1663–65), nakar je 15. okt. 1665 stopil v jezuitski red in po noviciatu (1665–67) in magisteriju (1667–68) na Dunaju poučeval humaniora v Gradcu in Linzu (1668–73). Potem je študiral teologijo na U na Dunaju (1673–77) in dosegel doktorat iz filoz. in teol. (1678). Nato je bil prof. filoz. v Gradcu (1678–84) in teol. v Gradcu in na Dunaju (1684–94). Dve leti je v Rimu opravljal službo redovnega prokuratorja nem. provinc (1695–97), po vrnitvi v domovino pa je bil rektor kolegijev v Gor. in v Lj. (1697–1704) in nato dolgo let prokurator reda za notranjo Avstrijo. Iz fundacijske listine za vzdrževanje štirih misijonarjev v »ilirsko-dalmatinskih misijonih« (Dunaj 15. maja 1715) zvemo, da je bil postavljen tudi za prokuratorja fonda 18.000 rajnskih forintov, ki jih je v ta namen zbral o. Bernard Cerroni DJ. Objavil je dela: Palladium, seu Effigies Palladis virtutum coloribus adumbrata (Graecii 1683); Virtus coronata in illustrissima et antiquissima Barbonum familia... (Graecii 1683); Sapientia nobilitata, seu Confoederata sapientiae nobilitas... (Graecii 1687); Romanus applausus victricibus Austriae armis (Graecii 1687); Laurus posthuma Joannis Antonii comitis a Strassoldo Budae expugnatae (Graecii 1687); Orationes Sacrae Theologicae e SS. Patrum et magnorum Latinae ac Graecae Ecclesiae doctorum scriptis ac gestis collectae, versu heroico expressae (Graecii 1693); Oratio Mauritii Schweiger, Ord. S. Benedicti, de S. Johanne Evangelista, praeside R. P. Jacobo Romano S. J. (Viennae 1694). V rokopisu je zapustil še delo: Tractatus in primam partem D. Thomae de Deo Uno et Trino (1696), ki ga hrani cisterc. samostan v Heiligenkreuzu.

Prim.: Univerzitetska biblioteka Budapest, Coll. Caprinay V, fol. 70; A. & A. de Backer, Bibliothèque des Ecrivains de la Compagnie de Jesus, III, Liége 1853–61, 275; J. N. Stoeger, Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu ab ejus origine ad nostra usque tempora, I, Viennae 1855, 305; F. Krones, Geschichte der Karl Franzens-Universität in Graz, Graz 1886, 374, 394; C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, Première partie, Bibliographie, VII, Bruxelles-Paris 1896, 33–34; M. Vanino, Vrela i prinosi„ VI, Sarajevo 1936, 776–77; M. Uršič, Jožef Kalasanc Erberg in njegov poskus osnutka za liter. zgod. Kranjske, Lj. 1975, 62, 244.

Lc.

Lisac, Ljubomir: Romano, Jakob (1648–1731). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi944580/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine