Primorski slovenski biografski leksikon

REŠČIČ Ivan, duhovnik, r. 22. jul. 1877 v Gor., u. 28. jul. 1955 prav tam. Edini sin skromne delavske družine. Mati mu je zgodaj umrla, oče pa je dočakal visoko starost. V Gor. je obiskoval osn. š. pri društvu Sloga. Potem je stopil na moško učiteljišče v Kopru, tam maturiral 1896 in postal učitelj. Učiteljeval je nekaj let nekje na Banjški planoti. Mikalo ga je namreč, da bi vstopil v duhovniški stan. Ko se je naučil dovolj lat., je zaprosil 1902 nadšk. Jordana za vstop v gor. semenišče. Novo mašo ie zapel prav na svoj rojstni dan 1906. Nato je bil dve leti kpl. v Bovcu. Bilo mu je komaj trideset let, ko ga je nadšk. Sedej poklical v Gor. in ga imenoval za ravn. in kateheta gluhonemnice. V tem zavodu, ki ga je bil ustanovil slov. razsvetljitelj in pesnik Valentin Stanič, je R. preživel celih 40 let. Sicer je bil 1925 razrešen službe ravn., vendar je še naprej deloval v zavodu kot učitelj in katehet. Nekaj časa je deloval kot župnik v Podgori. Kot upokojenec je oskrboval slov. službo božjo v cerkvici pri Sv. Ivanu v Gor. Ta mu je bila še posebno pri srcu. Ko ni bilo več slov. frančiškanov v Gor., je R. vodil Tretji red sv. Frančiška. - R. je bil svetniška osebnost. Odlikovale so ga izredna ponižnost, gorečnost in radodarnost. Pogreba so se poleg velike množice vernikov udeležili tudi predstavniki pokraj. in obč. oblasti. KatG dodaja poročilu o pogrebu še to: »Pri tem ne moremo zamolčali grobe krivice, ki jo je zagrešil upravitelj župnije Sv. Ignacija s tem, da je samovoljno prepovedal med pogrebno mašo, da bi pevci v cerkvi izvedli Foersterjevo mašo s slov. besedilom... Ne vemo, iz kakšnih razlogov je župnik to napravil. Vsekakor se čutimo slov. katol. zaradi tega postopanja globoko užaljeni in na tem mestu ogorčeno protestiramo... It. sobrate ob tej priliki prosimo, naj s svojo narodno nestrpnostjo ne rušijo v naših ljudeh vere, ki jo slov. duhovniki v njih srcih s toliko težavo gradimo.«

Prim.: KatG 4. avg. 1955; KolGMD 1956, 147.

Rij.

Rijavec, Mirko: Reščič, Ivan (1877–1955). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi944410/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine