Primorski slovenski biografski leksikon

RENAR Franc (Branimir), strok. pisec, r. 10. febr. 1896 v Stomažu pri Štjaku, u. prav tam 20. sept. 1981. Oče Ivan, kmet, mati Terezija Šelj, gospodinja. Osn. š. je končal v Stomažu (1903–10), nato se je izučil mizarske obrti. Kot avstr. vojak se je udeležil prve svet. vojne (ves čas vojne je pisal dnevnik). Težke domače razmere so ga napotile v emigracijo. Febr. 1923 je prišel v Jslo. Živel je najprej v Sarajevu, nato se je nastanil v Zgbu, kjer se je izšolal za mizar. poslovodjo (1925). Od jul. 1925 je živel v Novem Sadu, kjer se je zaposlil v tovarni letal. Ko je 1932 tovarna prenehala, je našel delo v Zemunu. Vojno je preživel v Bgdu, kjer je kasneje učil mizarstvo na strok. šolah. Po upokojitvi se je naselil v Premanturi pri Pulju. Objavil je priročnika Alati za obradu drveta (Bgd 1950) in Drvne konstrukcije. Stolarski radovi (Bgd 1956), učbenik za učence strok. š. Po upokojitvi je marljivo zbiral gradivo o rodnih krajih, izsek iz tega dela je bil objavljen v članku Rasa in njeni mlini (GorLtk 11, 1984, 185–95); opisal je svoje doživljanje prve svet. vojne (del objavljen v PrimSreč 1979, 56–59) in v obliki spominov pisal o prim. emigraciji v Jsli (tudi to gradivo je ostalo v rkp.). Ves čas svojega bivanja v Jsli med obema vojnama je bil aktiven član emigrantskih društev (društvo Istra v Zgbu, Udruženja Jugoslavena iz Istre, Trsta, Gorice i Zadra v Zemunu); sodeloval je pri ustanovitvi glasila Istra.

Prim.: GorLtk 11, 1984, 185–95; PrimSreč št. 13, 1979, 56–59.

B. Mar

Marušič, Branko: Renar, Franc (1896–1981). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi944280/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine