Primorski slovenski biografski leksikon

REJC Feliks, tigrovec, borec NOB, r. 20. nov. 1908 na Knezi (Slatne) v Baški grapi. Oče Ivan, mati Marjana Drekonja, kmeta. Osn. š. v Podmelcu in po drugi svet. vojni tečaj milice, bil vodnik in komandir milice v Grgarju. R. je bil v stiku z ileg. protifaš. dejavnostjo že v letih 1927–28 na Grahovem ob Bači, ko je kot kovaški vajenec pri Golobovih (Kovačevih na Grahovem) dobival protifaš. liter. in jo posredoval zaupnim osebam na Knezi. Viktorija Kogoj s Kneze (PSBL II, 96) ter Lucija Kenda (PSBL II, 35) in Miha Kenda iz Loj pri Knezi so mu izročali knjige in ileg. protifaš. tisk, ki ga je v letih 1929–40 iz Jsle v velikih količinah prinašala Lucija Kenda. R. je tisk razdeljeval svojim sodelavcem na Knezi in drugod, sodeloval z Mirkom Brovčem na Koritnici, ki je bil na II. trž. procesu 14. dec. 1941 obsojen na 30 let težke ječe. R. je kot sodelavec Simona Kosa (PSBL II, 132–33) in drugih tigrovcev iz Ruta pri Grahovem prinašal čez drž. mejo iz Jsle antifaš. ileg. tisk, orožje, vžigalnike in razno razstrelivo, imel doma na Knezi več pištol, širil liter., jo nosil v Čezsočo Fr. Kavsu (PSBL II, 30–31) in na Slap ob Idrijci. R. se je udeleževal s tigrovci iz Ruta, Jesenic, Lj. nočnih sestankov v Rutu in na plan. Poljani ter se pod vodstvom Dan. Zelena, Justa Godniča, Fer. Kravanje in Nik. Loncnerja vežbal na plan. Poljani v streljanju, uporabi razstreliva in peklenskih strojev. Njegov sodelavec Bogomil Hvala s Slapa ob Idrijci, ki je izročeno liter. delil na Slapu, v Idriji ob Bači, na Šentviški gori in drugod, je bil v preiskovalnem zaporu v Trstu strahotno mučen, a ni ničesar priznal, zato ni bil dodeljen procesu Poseb. sodišča v Trstu od 2. do 14. dec. 1941. R. je bil aretiran 28. okt. 1940, zaprt v temnem podzemlju v Trstu in policija ga je zverinsko pretepala. Na II. trž. procesu je bil obsojen na 30 let težke ječe. Bil je zaprt v Civitavecchi in v Castelfrancu. Po kapitulaciji It. se je 18. febr. 1944 vrnil domov in se kmalu pridružil part. Leta 1946 je bil demobiliziran kot vodnik komandir milice in se doma bavil s kmetijo.

Prim.: Aula IV; Pripovedovanje Fel. Rejca, Bogomile Hvala, Viktorije Kogoj, Fr. Goloba in Marice Golob, TolmZb 1975.

Rut

Rutar, Tone: Rejc, Feliks (1908–1979). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi944210/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (15. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine