Primorski slovenski biografski leksikon

REHAR Peter, akad. slikar, r. 27. mar. 1956 v Kobjeglavi na Krasu, živi in dela kot učitelj likovnega pouka na Dobrovem v Gor. Brdih. Oče Franc, kmet, mati Ester Vetrih. Osn. š. v Štanjelu in Dutovljah (1962–70) ter poklic. trg. š. v N. Gor. (1970–73). 1977 se je vpisal na Akad. lepih umetn. v Benetkah, kjer je diplomiral pri prof. Emiliu Vedovi. Slik. specialko je 1981 vpisal na ALU v Lj. pri prof. Andreju Jemcu, a ni diplomiral. R. je sprva sodeloval na skupinskih študentskih razst. v Benetkah in v Lj. 1983 se je pridružil novoustanovljenemu Društvu za vizualne medije Praska v N. Gor. in s člani razst. v Solkanu, Tolminu, Idriji, Gor., N. Gor. Na samostojnih razst., ki so po 1983 sledile, se je R. potrdil v globoko občuteni in doživeti risbi prefinjeno in fragmentarno prikazanega figuralnega sveta s krepko ekspozitivno izpovedno noto. V njegovih delih je čutiti vplive v tem času močno prisotne »nove podobe«, vendar je R. znal podati oseben pogled. Ob njegovih samostojnih razst. (osn. š. Dutovlje - 1983, Gal. Meblo, N. Gor. - 1983, Mala gal., Sežana - 1984, Klub kult. in znanst. delavcev v Lj. - 1983 in Informacijski center za družboslovje Lj. - 1983) so pisali likovni kritiki: F. Zalar, J. Korošec, T. Pregl in B. Kovič.

Prim.: Osebni podatki; Društvo za vizualne medije Praska 1983 (katal. skupinske razst.); T. Pregl, Uvod v katal. osebne razst. (skupaj s F. Žbono), Gal. Meblo, N. Gor. 1983; B. Kovič, Uvod v katal. skupin. razst., Gal. Meblo, N. Gor. 1984; F. Zalar, Dnevnik 1984, št. 229, 5; A. Dvořak, DE 1984, št. 33, 9; J. Korošec, Dnevnik 1984, št. 245, 5; B. Kovič, Uvod v zlož. osebne razst., Mala gal. Sežana, 1984; T. Pregl, Teleks 1986, št. 46, 22.

Nsn.

Silič-Nemec, Nelida: Rehar, Peter (1956–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi944150/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (10. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine