Primorski slovenski biografski leksikon

QUALIZZA Giorgio, strokovni pisec in pesnik, r. 21. febr. 1951 v Gor. Tarbiju (Tribil Superiore), obč. Srednje (Stregna), kjer živi. Mati Maria Qualizza. Po osn. š. v domači vasi je dovršil nižjo gimn. v semenišču v Castellerio, naslednje štiri razr. v semenišču v Vidmu, maturiral pa je kot privatist na Klas. liceju Paolo Diacono v Čedadu 1970. Tega leta se je vpisal na Filoz. fak. tržaške U in diplomiral 27. febr. 1980 s tezo Proverbi e detti sloveni nelle Valli del Natisone - raccolti e analizzati secondo il lessico e la struttura. Vmes je učil it. na Liceju Fr. Prešeren v Trstu (1972–74), odslužil voj. rok (1976), delal v stolarni E. Livoni v S. Andratu (Corno di Rosazzo) (1978–79) in vodil oddajo Nediški zvon na RAITrstA (od 2. maja do 24. avg. 1979). 1980 se je vpisal na Fak. za tuje jezike in liter. U v Vidmu, da bi študiral rušč. in polj. Od 1980–82 je poučeval liter. predmete v nekaterih šolah vid. pokrajine, od 20. nov. 1984 do 19. jul. 1985 je s štipendijo zunanjega ministr. študiral na U v Varšavi polonistiko in slavistiko. - Q. se je začel zanimati že kot študent za krajevno kulturo. Sodeluje v Domu in tu je priobčil niz člankov Medežine naših starih judi (1973–77) in Naše stare jedila (1979–81). V NMat. je izšla 1974 pravljica Dva geida an dan mrujak. - 1980 je izšla v Scienze umane, 5, ed. Dedalo, Bari, njegova razprava Per una definizione del proverbio. Za slavistični odd. U v Varšavi je 1983 napisal razpravi: Tipologia della comparazione in alcuni detti e proverbi delle Valli del Natisone (v tisku) in Alcune considerazioni ipotetiche suggerite dalla lettura del Cours de linguistique générale di Ferdinand de Saussure (še v rkp.). V polj. je prevedel tudi že objavljeno razpravo o pregovorih (v tisku). - Od 1979 dalje je napisal več slov. pesmi v domačem narečju, 50 v it. in 2 v polj. Izšli sta samo dve v zborniku Pustita nam rože po našim sadit (1984), in sicer Paršla je pomlad (iz 1979) in Beneška čečica (iz 1982). Pripravljeno ima pesniško zbirko, v kateri je 18 narečnih pesmi z it. prevodi in 23 it. pesmi. Ustvaril si je lastno pisavo, ki jo razlaga v daljšem it. uvodu, prav tako je komentar k posameznim prevedenim pesmim it.

Prim.: Osebni podatki.

B. Z.

Zuanella, Božo: Qualizza, Giorgio (1951–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi943700/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (12. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 12. snopič Pirejevec - Rebula, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine