Primorski slovenski biografski leksikon

QUAGLIA Renato, pesnik, pisatelj, kult. in socialni delavec, r. 31. mar. 1941 v Solbici (Rezija), živi v Vidmu. Oče Luigi je bil odpeljan v Nemčijo in je u. 11. nov. 1944 v taborišču pri Frankfurtu, mati Maria Lettig. Osn. š. v Solbici (1.-4. razr.) in Huminu (5. razr.), sred. š. in gimn. v Castelleriu (malo semenišče), licej in prvi letnik bogoslovja v Vidmu, 2., 3., 4. letnik v Veroni (semenišče za Latinsko Ameriko). Posvečen v duhovnika 29. jun. 1965 v Vidmu. Kpl. v Villi Santini v Karniji (1965–67), nato na U v Louvainu (Belg.) študiral psihologijo (1967–69). Nekaj mesecev je bil kaplan v Tablji (Pontebba), 6 mes. v Ekumenskem centru S. Egidio pri Sotto il monte (Bergamo). Potem je pustil duhovsko službo in delal nekaj časa v tovarni pri Vidmu, nato od 1971–77 pri neki zavarovalnici. Od 1978–83 je bil dežel. vodja Associazione regionale cooperative agricole, ki je vključena v Lega delle cooperative. 1977 je ustanovil kmet. zadrugo »Ta rožina dolyna«, da bi poživil gosp. dejavnost v Reziji. 1983 se je začel ukvarjati z dragim načrtom, ki se je uresničil z ustanovitvijo majhnega, a tehnološko razvitega obrata MIR, ki mu načeluje od 1985. Te pobude skušajo oživiti rezijsko dolino, zaustaviti emigracijo ter rešiti skupnost počasnega izumiranja. - Napisal je dvojezično knjigo (it.-slov.) Resia, il linguaggio della terra e del pane - Rezija: jezik zemlje, jezik kruha: načrt družbenogospodarskega in kulturnega razvoja Rezije, ZTT Trst 1981. Kot kaže naslov, opisuje načrt za družbeni, gosp. in kult. razvoj Rezije. 1985 je izdal pri isti založbi svojo prvo pesniško zbirko Baside in se z njo uveljavil kot eden najboljših modernih rezijanskih pesnikov. Pesmi so napisane v rezijanskem solbiškem narečju, Marko Kravos jim je dodal prevod v knjižni slov. in spremno besedo. Vseh pesmi je 27 in so razdeljene v dva dela: osebne izpovedi in pesmi o Reziji. - Prvič je Q. predstavil prof. Pavle Merkù v lj. Sodobnosti 1980, št. 1, kjer je priobčil šest pesmi. Drugič so izšle njegove pesmi v it.-rez. antologiji Autori resiani (1984). - Za zbirko Baside je dobil 7. febr. 1986 nagrado Prešernovega sklada.

Prim.: Osebni podatki; Novi Matajur 1985, št. 43 (intervju); P. Merkù, Sd 1980, št. 1; M. Kravos, Baside, ZTT 1985, spremna beseda in na ovitku s sl.; PDk 30. sept. 1982; Delo 8. avg. 1985; Prešernovi nagrajenci 1986, Delo 8. febr. 1986 s sl. in utemeljitvijo; Ace Mermolja, Nagrajenec Prešernovega sklada R. Q. (intervju), PDk 8. febr. 1986 s sl.; Pesnik R. Q. dobil nagrado Prešernovega sklada, Novi Mat. 13. febr. 1986 s sl.; B. Zuanella, R. Q. je prvi Slov. iz vid. pokrajine, ki je dobil nagrado Prešernovega sklada, Dom 14. febr. 1986 s sl.; prav tam, G. B., R. Q.: Riscoprire la propria identità e le proprie radici (intervju); Jevnikar, Zam. lit., M(Trst) 1986, št.1, 16; M. Vertovec, NMat. 20. febr. 1986 s sl.

B. Z.

Zuanella, Božo: Quaglia, Renato (1941–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi943680/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (25. februar 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 12. snopič Pirejevec - Rebula, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine