Primorski slovenski biografski leksikon

PRINČIČ Aleš, arhitekt, r. 9. mar. 1958 v Vidmu. Oče Stanko, podjetnik, mati Marija Češčut, uradnica. Živi v Vidmu, poročen z Alessandro Vidussi. Osn. in sred. š. je obiskoval v Krminu, kjer je doma njegova družina. Znanstveni licej Duca d'Aosta v Gor. z maturo 1977. Študiral na FAGG lj. U in 1982 diplomiral iz arhitekture. Za dipl. nalogo Tipologija in istovetnost naselja Slapnik v Gor. Brdih je prejel 1983 Prešernovo nagrado, namenjeno diplomantom slov. U. Na U. v Benetkah je dosegel nostrifikacijo diplome in 1985 opravil drž. izpit za opravljanje poklica. Na FAGG lj. U. nadaljuje podipl. študij za dosego magisterija in od 1993 tudi predava o arhitektonski kompoziciji. – P-eva dokaj razvejana poklicna dejavnost, tako v samostojnem delovanju kakor v sodelovanju s priznanimi it. in slov. arhitekti (Marconi, Valle, Fagnoni, Gabrijelčič), obsega načrtovanja novih in restavriranja starih bivaliških, poslovnih in javnih poslopij in prostorov, pa tudi urbanistična urejanja. Za primer udeležba pri natečaju za novo žup. cerkev v Sesljanu (1987), za novo bolnišnico v Irkutsku v Sibiriji (1988), za večnamenski športni center BOR v Trstu (1988), za koncertno dvorano v Kopenhagnu (1993); izdelani načrti za turistično naselje Borgo Sole v Sappadi (1986), za obnovo palače iz 18. stol. v S. Vito al Tagliamento za sedež Videm. ljud. banke, trgovsko središče, urade in stanovanja (1983) itd. – Na povabilo FAGG lj. U. sodeluje pri urbanističnem in arhitekt. urejanju ter preosnovi slov. obale od Milj do Pirana (1992). Kot zunanji svetovalec je udeležen pri mednar. idejnem projektu za slov. prestolnico »Ljubljana 2000« (1993). Zadolžen je pri zbornici furlan. arhitektov za kulturni odsek in za stike s slov. arhitekti. V ta sklop sodi organizacija niza predavanj slov. arhitektov v Vidmu (1988), zlasti pa Seminar, ki ga je P. priredil v Vidmu (1994) s sodelovanjem lj. FAGG in videmske U. na temo »Master plan za Videm« oz. idejne hipoteze za razvoj mesta Videm (mesto in okolica, zelene površine in parki, prometno omrežje, oživitev mestnega jedra s prostori za kulturno, trgovsko, poslovno in širšo družbeno dejavnost ipd.). – Prisoten je z izvirnimi študijami na raznih odmevnih arhitekt. razstavah, tako v Piranu (1991), v Celovcu v sklopu arhitektov iz dežel Alpe-Jadran (1992), v Pesaru na razstavi mladih it. arhitektov (1993).

Prim.: Podatki iz osebnega arhiva; D. B. – Arhitekt. Bilten FAGG lj. U; dnevnik MessVen 3. jul. 1994.

Smč

Simčič, Oskar: Prinčič, Aleš (1958–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi943640/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 20. snopič Dodatek M - Ž, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1994.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine