Primorski slovenski biografski leksikon

PREZELJ Viktor, publicist, r. 20. febr. 1924 v Ravnah nad Cerknim, živi v Cerknem. Oče Alojz, kmet-bajtar, mati Antonija Bevk, gospodinja. Osn. š. v Ravnah (1930–37), 1941 se je v Cerknem izučil za krojača. 1943 je bil mobiliziran v it. vojsko, na Sardiniji se je po kapitulaciji It. (1943) pridružil NOV. Po vojni se je vrnil nov. 1945 v rodne Ravne. Nato je bil med 1946–48 krojač v Zabreznici pri Vrbi. 1948 je v Ravnah ustanovil Krajevno krojaško šiviljsko podjetje, ki je delovalo do 1952. Jun. 1955 se je preselil v Cerkno, kjer je delal kot krojač. Febr. 1962 se je zaposlil v tovarni ETA in tu je ostal do upokojitve (1980). Kot delavec v tovarni je opravljal najrazličnejše funkcije (preds. sindikata, vodja ali član različnih komisij). Kjerkoli je bival, se je vključeval v kult. življenje. Po vojni je bil prvi preds. obnovljenega kult. društva Zora v Ravnah, bil je aktivno vključen v kult. društvo »Simon Gregorčič« v Cerknem, bil je član pev. zbora »Peter Jereb«. Kasneje se je ukvarjal predvsem z zbiranjem gradiva o lokalni zgod. V samozaložbi je izdal dve knjigi Moje Ravne (1989) in Prispevki za zgodovino Cerkljanske (1992). 1994 je pri založbi Bogataj (Idrija) izdal knjigo Od kje in od kod Kofolov rod. Za svoje delo je prejel več priznanj in odlikovanj. (1992 – Nagrado občine Idrija za kulturno in domoznansko delovanje).

Prim.: Osebni podatki; Hemeroteka Mestnega muzeja Idrija.

Les.

Leskovec, Ivana: Prezelj, Viktor (1924–2007). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi943610/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (11. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 20. snopič Dodatek M - Ž, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1994.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine