Primorski slovenski biografski leksikon

PODVERŠIČ Bruno, javni delavec, državni poslanec, r. 4. febr. 1926 v Gor., živi v Gradnem (Brda). Oče Hermenigild (op. ur.: Hermenegild ) (dolgoletni župan v Števerjanu), mati Helena Božič. Osn. š. je obiskoval v Števerjanu in v Cerovem. 1936 je vstopil v gor. semenišče in obiskoval gimn., ki pa jo je zaradi vojne končal jeseni 1946. Poleti 1944 je bil mobiliziran k domobrancem v Trstu, od tu je kmalu zbežal k partizanom in deloval v Brdih kot partiz. učitelj. Po vojni je učil v Števerjanu, nato v Višnjeviku in Golem Brdu, kasneje na nižji gimn. na Dobrovem. 1955 se je zaposlil na občini Dobrovo, nato je v letih 1959–61 obiskoval višjo upravno š. Po šolanju je delal do 1968 na Krajevnem uradu Dobrovo, nato pri Stanovanjskem podjetju v Novi Gor. 1981 je bil upokojen. V Višnjeviku je ustanovil prosv. društvo Jez, deloval je kot odbornik občinske skupščine v Novi Gor. 1988 je sodeloval pri ustanovitvi prve podružnice Slov. kmečke zveze na Primorskem. 1989 je v gradu Vipolže organiziral okroglo mizo o takratnih aktualnih problemih. 1990 je bil izvoljen za poslanca slov. skupščine (zbor občin) in za odbornika skupščine občine v Novi Gor. Kot republ. in kasneje drž. poslanec je deloval v zakonodajnoupravni komisiji, v odb. za pravosodje, v skupščinski komisiji za poslovnik in v odb. za varstvo naravne in kult. dediščine. Dopisoval je v Demokracijo, Slovenske brazde in PrimN. V slov. parlamentu je deloval kot poslanec Slov. kmečke zveze-Ljudske stranke (kasneje Slov. ljudske stranke).

Prim: Osebni podatki; Slovenski almanah '92, 63.

Stres

Stres, Peter: Podveršič, Bruno (1926–2013). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi943480/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 20. snopič Dodatek M - Ž, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1994.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine