Primorski slovenski biografski leksikon

PODGORNIK (PIEMONTESE) Giuseppe, javni delavec, publicist, r. 10. nov. 1876 v Gor., u. 9. okt. 1968 v Trstu, mati Marija Podgornik s Ponikev na Tolminskem. Bil je posinovljenec Virginia Menottija, lastnika tovarne igralnih kart v Gor. Osn. š. je obiskoval v Alessandriji (Piemont), kamor se je družina preselila potem, ko je propadla gor. tovarna. V Trstu je bil nato trg. vajenec, 1889 pa je začel delati kot vajenec v tiskarstvu. Služboval je v Trstu, nato po raznih mestih Avstro-Ogrske, potoval je po It. Med službovanjem v češkem mestu Karlovy Vary je postal član socialdemokratske stranke (1896). Med 1900–1902 je v Pulju sodeloval pri glasilu proletario, nato je v Trstu deloval v delavskem gibanju socialistične usmeritve, dopisoval je v socialistični tisk (Risveglio, Vorwärts). Jun. 1907 je odšel v Nemčijo, kjer je v Berlinu in Hamburgu urejal glasilo L'Operaio italiano za it. delavce v Nemčiji. 1912 se je vrnil v Trst, kjer je deloval v sindikatu delavcev v prometu. Naslednje leto je prišel v ur. lista Il Lavoratore v Trstu, nato se je vrnil v Nemčijo, kjer je ponovno urejal list L'Operaio italiano. Po vojni, ki se je je udeležil kot avstro-ogrski vojak, je v Trstu deloval v PSI tudi po razcepu v stranki (1921). Okt. 1922 je sodeloval pri nastanku enotne socialistične stranke (PSU) in urejal strankino glasilo Unità socialista. Do l. 1930 je delal pri tržaških Delavskih zadrugah (Cooperative operaie), nato je v Milanu živel kot prevajalec in ur. založbe Minerva. Po povratku v Trst se je l. 1939 pridružil ilegalni KPI in z njeno vednostjo je med drugo svetovno vojno med drugim služboval tudi kot prevajalec pri nem. okupacijski oblasti v Trstu. Po vojni se je posvetil raziskovanju zgod. delavskega gibanja v Trstu. L. 1946 je v Lj. objavil knjigo Ventinove mesi di occupazione italiana nella Provincia di Lubiana (v nekoliko skrajšani verziji je izšla istočasno tudi v ruskem, angleškem in francoskem jeziku). Knjigo je podpisal kot Piemontese (tako obliko spremenjenega priimka je rabil od začetka l. 1928). S psevdonimom Tiberio je objavil delo Il fascismo a Trieste negli anni 1919–1923. Documenti e reminiscenze (Udine 1956). 1961 je izšla P. knjiga Il movimento operaio a Trieste. Dalle origini alla prima guerra mondiale, v dopolnjeni podobi je izšla posmrtno kot Il movimento operaio a Trieste. Dalle origini all'avvento del fascismo (Roma 1974).

Prim.: F. Andreucci-T. Detti, Il movimento operaio italiano. Dizionario biografico. IV, Roma 1978; DBF 414.

B. Mar.

Marušič, Branko: Podgornik, Giuseppe (1876–1968). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi943440/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (24. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 20. snopič Dodatek M - Ž, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1994.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine