Primorski slovenski biografski leksikon

POSCH Andrej, duhovnik, drugi župnik mesta Gorice, r. (verjetno) v Lj. okoli 1430, u. v Gor. jan. 1498. Bil je najprej hišni kaplan Leonarda, zadnjega gor. grofa. Ko je 1485 umrl Nikolaj Pace (gl. čl.), prvi goriški župnik (prej je Gor. spadala pod solkansko župnijo), je grof Leonard, opirajoč se na pravico »patronata«, ki ga je Sv. stolica od nekdaj priznavala gor. grofom, predlagal za novega župnika svojega kaplana P. »iz ljubljanske škofije«. Toda predlog je bil »zaradi ne vemo katerih vzrokov« zavrnjen od Petra Barbariga, generalnega vikarja oglejskega patriarhata. Grof Leonard se je tedaj obrnil naravnost na Sv. stolico. V zadevo je posegel sam papež Inocenc VIII. ter z bulo 17. mar. 1486, naslovljeno na lj. dekanijo, imenoval P. za zakonitega gor. župnika ter potrdil pravico »patronata« gor. grofu. Kot gor. župnik se je P. izkazal za zelo delavnega in gorečega dušnega pastirja. Njegova glavna zasluga je bila, da se je tudi v Gor. osnovala Bratovščina Najsvetejšega zakramenta (Confraternita del Santissimo Sacramento), za tiste čase izredno zaslužna in napredna ustanova in to ne samo z globoko verskega, temveč tudi s splošno socialnega vidika. Brez razlike je namreč povezovala med seboj člane iz najrazličnejših slojev, duhovnike in laike, moške in ženske, bogate in revne, dà, celo plemiče in kmete. Vsem je bila naložena dolžnost, da si vzajemno pomagajo, da se udeležijo pogreba umrlih članov itd. Ni čudno, če v seznamu članov, ki se hrani v semeniški knjižnici in ga navaja Spessot v članku La confrat. del Ssmo. Sacramento (StudG 1957), naletimo na it., furl., slov. in nem. priimke (še posebno številni so člani iz Vipavske doline). Kaže, da se je bratovščina zares držala svojega programa »združevati in Charitate Corporis Christi« vse svoje člane. Med prvimi, ki jih je P. sam vpisal v bratovščino, je bila grofica Pavla iz slavne družine Gonzaga, žena grofa Leonarda. Bila pa je tudi med prvimi, ki je umrla, stara komaj 34 let.

Prim.: Valdemarin, La chiesa e la parrocchia dei Santi Ilario e Taziano in Gorizia; Spessot, La confraternita del Santissimo Sacramento, Studi Goriziani 1957.

Rij.

Rijavec, Mirko: Posch, Andrej (okoli 1430–1498). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi942280/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (29. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 12. snopič Pirejevec - Rebula, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine