Primorski slovenski biografski leksikon

POJAVNIK Ivan, teološki pisec, r. 7. jan. 1943 v Šempetru pri Gorici, živi v Lj. Sin gostilničarja Martina in Marije Brumat. Po osn. š. v domačem kraju in gimn. v Novi Gorici (matura 1962) je študiral teologijo na Teol. fak. v Lj. (1962–66), nato še 6 let na papeški gregorijanski univerzi kot gojenec zavoda Germanika. Tam je dosegel licenciat iz filozofije in teologije. Mašniško posvečenje je dobil 10. okt. 1970 v Rimu in bil 1971 nastavljen za kaplana v Postojni in asistenta za patrologijo na Teol. fak. v Lj. Po doktoratu iz teologije na isti fakulteti z disertacijo o teologiji sv. Gregorija iz Nise: Človek na meji dveh vesolij (Lj. 1975, ciklostil) je 1976 postal honorarni predavatelj za patrologijo in zgod. teologije in dogem ter 1978 napredoval za docenta. S članki sodeluje pri revijah: Cerkev v sedanjem svetu (1975), Duhovnost (1976) in Mladika (1976). V Bogoslovnem vestniku je objavil daljši razpravi: Iz Origenove teologije (1977, 1978) in Spoznatnost Boga pri sv. Gregoriju iz Nise (1978, 1980, 1981), ter predavanji: Vesoljni cerkveni zbor v Carigradu 381 (1981) in Pomen kalcedonskega in 3. carigrajskega koncila (1983). P-ovi prevodi beril iz cerkvenih očetov so objavljeni v zbornikih: Bogoslužno branje 1–5 (Lj. 1976–77). Priredil je novo izdajo Lukmanove knjige Martyres Christi, ki je z naslovom Kristusovi pričevalci izšla 1983 pri MD v Celju kot prvi zvezek zbirke Cerkveni očetje. V knjigi je objavil daljši uvod o krščanstvu prvih stoletij (prim. oc. R. Bratoža v Zgod. časopisu 1983, 135–39). V obliki razmnoženih skript je izšel Oris mariološkega nauka Janeza Pavla II. (ponatis Lj. 1985).

Prim.: Arh. Teol. fak. v Lj.; Letopis Cerkve na Slov., Lj. 1985, 274 in pass.

Mar. Smolik

Smolik, Marijan: Pojavnik, Ivan (1943–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi942130/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 12. snopič Pirejevec - Rebula, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine