Primorski slovenski biografski leksikon

PLAHUTA Slavica, zgodovinar, r. 24. apr. 1949 v Batujah, živi prav tam. Oče Alojz, kmet, mati Olga Rebek, gospodinja. Osn. š. obiskovala v Batujah in Dobravljah, gimn. v Ajdovščini (matura 1968). Nato je študirala zgod. in zemlj. na lj. U (diplomirala 1973). Med študijem je bila s Knafljevo štipendijo dva meseca na Dunaju; prejela je študentovsko Prešernovo nagrado. 1973 se je zaposlila v GorMuz kot kustos za novejšo zgod. Pripravila je več razstav (Ljudska oblast na Primorskem, Srednjeprimorsko okrožje itd.), zbirala je na terenu ustne in pisane vire, proučevala arhivske vire za zgod. NOB na Prim. (Lj., Bgd, Trst, Gor., Nova Gor.). Svoje raziskovalno zanimanje je usmerila predvsem na zgod. ljudske oblasti na Prim. ter na kult. in prosv. delovanje. Objavila je več člankov in razprav. Samostojno je objavila brošuro Srednjeprimorsko okrožje 1941–1945 (Nova Gor. 1981), pripravila je in opremila z besedilom ponatis NOB brošure Leto borb ob Soči (Nova Gor. 1983). Več obsežnih razprav je objavila v GorLtk, tako Oris delovanja in razvoja tehnike Sabotin H-37 (4/5, 1977/8); Oris delovanja narodnoosvobodilnih ciklostilnih tehnik na Krasu (6/1979); Narodnoosvobodilne tehnike na Vipavskem (7/1980); Kulturnoprosvetna dejavnost v Srednjeprimorskem okrožju (8/1981, 10/1983). Razprave in članke je objavila v PrimN, PDk, JKol, PrimSreč, Quale storia. Razprava Partizansko šolstvo na Primorskem je izšla v Prosveta i školstvo u narodnooslobodilačkom ratu i revoluciji naroda i narodnosti Jugoslavije (Novi Sad 1984). Z referati je sodelovala na strokovnih srečanjih v Novi Gor. (1979, 1982, 1984), Novem Sadu (1983), Titogradu (1983), Trstu (1984) in Pazinu (1984). Za tisk ima pripravljeno knjigo o udeležbi Črnogorcev v NOB na Slov.; razpravo o tej tematiki je objavila v titograjskem Ovdje (febr. 1984, št. 177).

Prim.: Osebni podatki; Delo 3. apr. 1974; PrimN 6. jun. 1975; PrimSreč 1980, 326; Borec 1982, 123–24; Delo 11. jul. 1985.

B. Mar.

Marušič, Branko: Plahuta, Slavica (1949–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi941860/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 12. snopič Pirejevec - Rebula, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine