Primorski slovenski biografski leksikon

PETTINATI Jakob, šolnik in latinski pisatelj, r. 23. sept. 1673 na Volarjih pri Tolminu, u. 26. jun. 1730 v Judenburgu. Gramatiko in humaniora končal v Gor. (1686–91), vstopil v jezuitski red 25. okt. 1691 na Dunaju in po opravljenem noviciatu nadaljeval študij filoz. na dunajski U ter dosegel doktorat (1699), nakar je bil prof. poetike in filoz. v Gradcu (1700–01), na Dunaju (1701–07) in vnovič v Gradcu (1708–12). Po končanem študiju teologije na Dunaju (1713–16) je odšel za prof. na Reko in bil tam tudi rektor (1719–22). 1723–24 je bil rektor kolegija in prefekt gimn. v Varaždinu in je v znanem sporu med mestnim magistratom in šol. oblastmi glede avtonomije šole sestavil vlogo na bansko namestništvo in spor srečno končal v korist šole. 1724–27 je bil P. rektor kolegija in ravn. gimn. v Zgbu, a 1728–30 inštruktor probacije v Judenburgu. Objavil je dela: Quinquertium historicum seti Prolusiones historicae de bellis Augustae Domus Austriacae cum dissertationes et problemis ethico-polemicis Josepho I. R. I. dicatum (Viennae 1707); Sacer Marianae Stiriae zodiacus (Graecii 1709); Annum sapientiae sacrificium, in physicae lunae motionibus paratum et in B. V. Mariae cultum applicatum (Graecii 1709); Holocaustum sapientiae in physicomoralibus solis motionibus concinnatum, aeternaeque sapientiae Soli sacrum (Graecii 1710).

Prim.: A. & A. de Backer, Bibliothèque des Ecrivains de la Compagnie de Jesus, II, Liege 1853–61, str. 1920; J. M. Stoeger, Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu ab ejus origine ad nostra usque tempora, Viennae 1855, 262; A. Schlossar, Die Literatur der Steiermark in historischer, geographischer und ethnographischer Beziehung, Graz 1886, 35; C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jesus. Première partie: Bibliographie VI, Bruxelles-Paris 1895, 637–38; M. Vanino, Vrela i donosi, II, Sarajevo 1933, 122–64; F. Fancev, Gradja za povijest školskog i književnog rada Isusovačkog kolegija u Zagrebu 1606–1772, III, Zgb 1934–37, 187, 191–92, 196, 293; Zbornik naučnih i književno-umjetničkih priloga bivših djaka i profesora zagrebačke gimnazije o 350-godišnjem jubileju 1607–1957, Zgb 1957, 1012; M. Vanino, Isusovci i hrvatski narod, I, Zgb 1969, 125, 479.

Lc.

Lisac, Ljubomir A.: Pettinati, Jakob (1673–1730). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi941630/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (29. november 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 11. snopič Omersa - Pirejevec, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1985.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine