Primorski slovenski biografski leksikon

PETELIN Stanko, part. borec, zgod., r. 20. jan. 1924 v Kamniku pod Krimom, u. 22. avg. 1984 v Lj. Oče Andrej, kmet, mati Frančiška Peršin, kmetica. Po osn. š. je v Lj. obiskoval klas. gimn., maturo je opravil po osvoboditvi. V sred. š. je bil član Sokola, Počitniške zveze Jsle in Jadranske straže. V osvob. gibanje se je vključil kot šestošolec. 24. jan. 1942 so ga it. oblasti zaprle, ker je bil izdan, da je razobešal slov. in jsle zastave. Iz zapora ga je rešila mati z odkupom. Ker je bil osumljen sodelovanja z NOB, je 16. maja 1942 odšel v NOV v Notranjski odred. Tu je bil borec, politdelegat in komisar čete. Za tem je bil namestnik komisarja bat. v I SNOUB T. Tomšiča, komisar čete, namestnik komisarja bat. in komisar bat. VII. SNOUB F. Prešerna. Postal je komisar Prešernove brigade, 23. jun. 1944 pa je postal komandant XVI. SNOUB J. Premrla Vojka. 20. mar. 1945 je bil poslan v štab XXXI. divizije in postal njegov načelnik. Po osvoboditvi je delal v generalštabu JLA in bil načelnik štaba 37. divizije. V SZ je opravil pehotni tečaj. Po vojni je delal predvsem na področju splošne ljudske obrambe in se ukvarjal z raziskovanjem zgod. NOB. Nad deset let je bil ur. revije Naša obramba, urejal je tudi glasilo Vojaški informator. Bil je tudi aktiven družbenopolit. delavec, med drugim je bil pomočnik republ. sekret. za ljudsko obrambo Sje, sekretar RO ZRVS, član RK SZDL Sje in član zvezne konference ZRVS Jsle. Deloval je v mestni konf. ZKS Lj. in v skupščinskih organih obč. Lj.-Vič. Z zgodovinopisjem se je ukvarjal več kot dvajset let. Napisal je nad 1.500 zgod. in vojaško strok. člankov, napisal je 17 monografij ter prevedel in priredil 25 vojaških strok. in zgod. knjig. V svojih zgod. knjigah se je posvečal predvsem problematiki NOB na Prim. Najpomembnejša dela so: Med Triglavom in Trstom (Lj. 1963); Enaintrideseta divizija (Lj. 1985); Osvoboditev Slovenskega Primorja (N. Gor. 1965); Gradnikova brigada (N. Gor. 1966; izpopolnjen ponatis Lj. 1984); Prešernova brigada (iN. Gor. 1967); Vojkova brigada (Nova Gor. 1968). - P. je sodeloval tudi pri Vojaškem slovarju in pet-jezičnem primerjalnem vojaškem slovarju. Bil je rezervni polkovnik JLA. Njegovo ileg. ime je bilo Vojko. Nosilec je bil številnih vojaških, državnih in mednar. priznanj in odlikovanj.

Prim.: Življenjepisni podatki Arhiva CK ZKS Lj.; TV45 30. avg. 1984; Naša obramba, avg. 1984; Delo 23. avg. 1984; Avtorjevi življenjepisni podatki v Bojna pot Prešernove brigade, Lj. 1984.

Plah.

Plahuta, Slavica: Petelin, Stanko (1924–1984). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi941450/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 11. snopič Omersa - Pirejevec, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1985.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine