Primorski slovenski biografski leksikon

PERTOUT Lovrenc (Lovro), duhovnik, š. svetnik, r. 2. okt. 1818 v Gor., u. 25. mar. 1898 prav tam. Šolal se je v Gor., kjer je opravil gimn. (1830–36) in bogoslovje ter bil posvečen v duhovnika 28. jan. 1844. Postal je prof. na gor. gimn. in tam poučeval verouk do upokojitve 1874. Kot katehet je izdal prav dober molitvenik s pesmarico v nem. jeziku: Der betende Jüngling an der Hand der Kirche, ki je bil tiskan na Dunaju 1857. Kar se tiče uvedbe c. petja v slov. in it. na gor. š., je bil P. v nar. oziru povsem nevtralen. Ko je pa 1870 njegova knjiga pošla, se je petje v letih 1870–71 počasi poslovenilo oziroma poitalijančilo najprej na višji, nato tudi na nižji gimn. Ko se je v jul. 1869 ustanovil v gor. pokr. Š. dežel. svet (preds. baron Pino, gl. čl.), je P. postal njegov član kot predstavnik duhovščine. Od 1858 do upokojitve je upravljal tudi gimn. knjižnico, ki je bila odprta publiki 1823. leta.

Prim.: Jahresbericht... Gymnasium 1830–36; Status pers. Gor. 1845–98; NadškGor arhivalije; Pertrattazioni 1869; Claricini, 279, 283–84; A. Marušič, Epizoda iz kult. zgod. Goriške (ali košček zgod. gor. c. kr. gimn.), Gor. 1895, 9–10; FoliumGor 1898; IzvGor 1954–55, 8.

Vh

Vetrih, Jožko: Pertout, Lovrenc (1818–1898). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi941360/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (28. februar 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 11. snopič Omersa - Pirejevec, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1985.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine