Primorski slovenski biografski leksikon

PERTOT Josip, urednik, r. 17. febr. 1896 na Kontovelu pri Trstu, u. 2. dec. 1924 v Trstu v bolnišnici. Rodil se je v skromni kmečko delavski družini. Po osn. š. je v Trstu dovršil tri razr. nem. gimn. in se vpisal na slov. moško učiteljišče v Gor. V njegovem letniku sta bila Albert Širok in Stano Kosovel. Že v Trstu so vsi trije delovali v mlad. ods. Ljudskega odra. V Gor. so kmalu prišli navzkriž z uradnim avstr. verskim programom za učiteljišče in s predpisi za dijake, prišli so v preiskavo, P. se je uprl, zato so ga izključili iz šole. Zdaj se je začel sam izobraževati, zlasti je študiral sociologijo in ekon. vprašanja. Postal je borec za proletarsko revolucijo in član levega krila v socialistični stranki. Med prvo svet. vojno so ga mobilizirali, po vojni je ostal nekaj časa v Jsli in delal v delavskem gibanju, 1920 se je vrnil domov in prevzel ured. in ravn. Dela, glasila Social. zveze Julijske Benečije. Delo je začelo izhajati 20. febr. 1920 kot tednik, nekaj časa je izhajalo trikrat na teden, 1921 zelo neredno, od 11. maja 1921 je postalo glasilo komun. stranke It. P. je bil član Pokraj. komit. komun. mladine J. B. in je predstavljal slov. komun. mlad. na prvem kongresu v Bgdu; 1921 je bil delegat v Livornu, kjer so se komun. odcepili od socialist. stranke, časnikarsko delo ga je popolnoma prevzelo, dopise v Delu je podpisoval s šiframi ali kot Popotnik. 1923 so ga v ured. aretirali in za šest mes. zaprli. Iz ječe se je vrnil izčrpan in jetičen, toda tudi kot bolnik ni imel miru pred policijo.

Prim.: Šavli, PDk 23. nov. 1977 s sl.; Šlebinger, 83, št. 461; I. Regent, EJ, 6. knj., 470.

Jem.

Jevnikar, Martin: Pertot, Josip (1896–1924). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi941240/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (13. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 11. snopič Omersa - Pirejevec, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1985.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine