Primorski slovenski biografski leksikon

PERPAR Marija, kemičarka, r. 1. jan. 1904 v Tolminu, živi v Planini pri Postojni. Oče Ivan, finančni svetnik, mati Marija Kovšca, gospodinja, pok. brat Stanko zdravnik v Logatcu. Maturirala 1923 na klas. gimn. v Lj., doktorirala 1929 z disertacijo Poizkusi kombinacij triaril-metan- in diarilamin-radikalcev. 1927 je začela poučevati na poljanski gimn. v Lj., v letih 1933–45 službovala na gimn. v Celju, apr. 1941 so jo odpustili iz službe in internirali. Že pred vojno je bila članica raznih naprednih žen. organizacij in je vnašala vanje revolucionarnega duha (službe im druge enakopravne pravice za ženske!). Med vojno je bila večkrat zaprta (Celje, Lj.) in na prisilnem delu (Beljak, Ribnica). Po vojni najprej vodja kem. lab. na ginekološko-porodniški kliniki v Lj., od jun. 1946 docentka, 1952 izredna prof., 1957 redna prof. za organsko kem. in analizo na Tehn. in Filoz. fak. U v Lj. Upokojena 1975; pri njej je diplomiralo okr. 160 in doktoriralo 8 org. kemikov. Ob pedagoškem delu je tudi raziskovala, zlasti na področju kromatografije, analitične kem. metode, ki jo je razvijala kot delovno tehniko in uporabljala pri lastnih raziskavah alkaloidov (rženih rožičkov, hermelike). Znanst. in strok. sestavke je objavljala od 1929, od 1953 intenzivno; v domačih in tujih strok. revijah je izšlo okr. 60 njenih člankov. Napisala je tudi številne učbenike in skripta. V okviru specializirane komisije pri SAZU je sodelovala pri razvoju slov. kem. terminologije in nomenklature. 1965 je prejela odlikovanje Red dela z zlatim vencem, 1973 pa Kidričevo nagrado za življenjsko delo. Še vedno sodeluje s FNT v Lj. pri razvijanju baznih podatkov za alkaloide. Vse življenje je tudi aktivna ljubiteljica planin.

Prim.: Arh. SBL na SAZU in NUK v Lj.; osebni podatki.

SAS

Sitar, Sandi: Perpar, Marija (1904–1990). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi941120/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (21. marec 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 11. snopič Omersa - Pirejevec, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1985.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine