Primorski slovenski biografski leksikon

PERDIH Anton, živilski tehnolog, r. 20. dec. 1939 v Zatolminu, živi v Lj. Oče Franc, kmet, mati Marija Božič. Osn. š. in nižjo gimn. je obiskoval v Tolminu (1946–54), višjo gimn. pa v Idriji (1954–58). Vpisal se je na Fak. za rud., metal. in kemij. tehnologijo v Lj., kjer je 1962 diplomiral iz kemije (Sinteza polikarbonatov) in 1965 doktoriral (Analitika barvil v živilih in predmetih splošne rabe). Od 1962 do 1974 je delal na Zavodu za zdravstveno varstvo v Kranju najprej kot v. d., nato kot vodja higiensko-kemijskega laboratorija. Zaradi uspešnega dela je laboratorij dobil leta 1974 kot prvi regijski laboratorij v državi pravico opravljanja superanaliz živil in predmetov splošne rabe. 1974 je postal docent za živilsko tehnologijo, 1979 pa izredni profesor za področje organske kemijske tehnologije in sanitarne kemije na FNT v Lj. Na Fak. predava predmeta Živilska tehnologija in Biosintezna tehnologija ter del predmeta Organska kemijska tehnologija; na podiplomskem študiju pa predmeta Izbrana poglavja iz kemije in tehnologije živil in Tehnološka biokemija. V letih 1977–81 je organiziral in vodil podiplomsko izpopolnjevanje iz sanitarne kemije in bil v letih 1980 in 1983 preds. izpitne komisije pri specialističnih izpitih iz sanitarne kemije. Do 1985 je bil mentor 34 diplomskih del in 6 magistrskih. Njegovo raziskovalno področje je bila biosinteza postopkov v živilstvu in izkoriščanje odpadkov živilske tehnologije. Sodeloval je na več znanstvenih sestankih oziroma kongresih. Sam in skupaj s sodelavci je pripravil do 1985 okrog 90 znanstvenih in strokovnih sestavkov, referatov ter poročil. 1983 je s sodelavci prejel nagrado Borisa Kidriča za dela s področja biotehnologije. V letu 1985 teče postopek za njegovo imenovanje za rednega profesorja na odd. za kemijo in kemijsko tehnologijo U v Lj.

Prim.: ULjBB III/II, 430; Osebni podatki (življenjepis in bibliografija); J. Š., Pogovor s slov. znanstvenikom, ML 19. sept. 1985.

Stres

Stres, Peter: Perdih, Anton (1939–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi940950/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (24. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 11. snopič Omersa - Pirejevec, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1985.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine