Primorski slovenski biografski leksikon

PERC Mirko, part. borec, narodni heroj, r. 2. febr. 1912 v Lj. v delavski družin., padel 1. apr. 1945 na Vogalcah. Osn. š. je dokončal v Lj., prav tam tudi gimn. in še pred drugo svet. vojno diplomiral na Gradb. fak. Kot dijak je sodeloval v raznih društvih in krožkih, kot študent pa se je vključil v revoluc. mladinsko gibanje. 1934 je postal član KPJ, od takrat je na svojem domu vodil ilegalno partij. ciklostilno tehniko. Pred vojno je bil tudi sodelavec vojne komisije pri CK KPS. V NOB se je vključil 1941. Avg. t.l., je postal komandir part. čete v Radohovi vasi, ki se je vključila v II. Štajerski bat., ki ga je vodil Franc Rozman Stane. P. je bil v bat. komandantov namestnik. Febr. 1942 so ga na poti na glavno poveljstvo slov. part. čet v Lj. zajeli in aretirali. Zaprt je bil najprej v Lj., po dveh mesecih pa so ga internirali v Gonars. Od tam je 31. avg. 1942 s 6 taboriščniki zbežal po skrivnem rovu in prispel v zah. Prim. Postal je namestnik komandanta II. Tolminskega bat., dec. 1942 pa komandant IV. bat. Soškega odreda ali Briškega bat. Po pomladanski preureditvi prim. part. vojske 1943 se je posvečal organiziranju obveščevalne službe na Prim., nato je postal član in za tem načelnik pokraj. komisije VOS za Slov. Prim. Po njeni ukinitvi mar. 1943 je bil načelnik izpostave odseka za notranje zadeve pri predsedstvu SNOS za Slov. Prim., ob ustanovitvi OZNE jeseni 1944 pa njen načelnik za Slov. Prim. Bil je tudi član oblastnega komiteja KPS za Slov. Prim. Med NOB je dosegel čin podpolkovnika. Padel je med zadnjo sovražno ofenzivo na osvobojeno ozemlje IX. korpusa. Za narodnega heroja je bil proglašen 1951. Njegovo ileg. ime je bilo Maks.

Prim.: Življenjepisni podatki v Arhivu CK ZKS Lj.; Narodni heroji Jsle, Bgd 1982; Ivan Bratko, Beg iz Gonarsa, Spomini na partizanska leta, III, Lj. 1949; Podpolkovnik Miro Perc-Maks, Part. dnevnik, št. 80, 17. apr. 1945.

Plah.

Plahuta, Slavica: Perc, Mirko (1912–1945). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi940930/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (26. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 11. snopič Omersa - Pirejevec, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1985.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine