Primorski slovenski biografski leksikon

PENKO Albin, gledališki igralec, r. 17. okt. 1921 v Trstu, u. 17. okt. 1965 v Kopru. Oče delavec, 1921 emigriral v Ameriko, mati Antonija Penko, por. Valenčič iz Vidanjega sela pri Šmihelu na Krasu, gospodinja. V letih 1927–35 je v Šmihelu dovršil osem let osn. š. Nato je bil v tujini. Od 1941 do 1942 je bil v it. vojski, nakar so ga premestili v Afriko. 1943 so ga zajeli zavezniki in je isto leto stopil v kraljevo mornarico. 1944 je odšel na Malto, dokler ni naslednjega leta kot ujetnik odpotoval v It., od koder je febr. 1946 pobegnil domov. Po osvoboditvi je s prav dobrim ali odličnim uspehom obiskoval razne upravno-polit. tečaje (1946 upravno-polit. tečaj v Lokavcu pri Ajdovščini; 1948 tečaj tajnikov in predsednikov KLO-jev v Mirnu pri Gorici, tečaj za višjega planerja v Rogaški Slatini, tečaj predsednikov Okrajnih Planskih komisij v Lj.). Od 21. sept. 1946 do sept. 1950 je opravljal razne administrativne in upravne službe. Bil je administrativna moč in pozneje tajn. pri KLO v Šmihelu na Krasu, nižji planer na OLO v Postojni, podpreds. Okrajne planske komisije, pomočnik tajn. OLO v Postojni, šef gosp. koordinacije OLO. Že od otroških let je imel veliko veselje do igranja in je kot amater veliko nastopal doma in v tujini. Po opravljenih avdicijah je bil 16. sept. 1950 sprejet kot igralec v Gledališče SlovPrim (GSP). V letih 1950–51 je v Lj. obiskoval in dovršil dramski tečaj. 1. sept. 1954 je bil premeščen v GSP v Kopru, 1956 pa je sam prosil za premestitev v celjsko Mestno gledališče, kjer je nastopil službo 1. mar. Sept. 1959 pa je zapustil gledališke deske in se zaposlil drugje. V tem obdobju je bil nekaj časa nameščen v Prim. gledališču v Novi Gorici. Igral je predvsem karakterne, včasih komične vloge: Zois (Kranjski komedijanti), Pantalone (Lažnik), Macafura (Dva bregova), Karaulov (Tuje dete), Borštnik (Naša kri), naslovna vloga v Georgeu Dandinu, Teiresias (Antigona), Macbeth in Duncan (Macbeth), Pernjak (Pernjakovi), Van Daan (Dnevnik Ane Frank), Don Alvaro (Boter Andraž), mojster Žak (Skopuh), župan-medved (Vilinček z lune) idr.

Prim.: SGL II, 503; gradivo, ki ga hrani Slov. gledališki in filmski muzej v Lj.

mak

Kravos, Marjan: Penko, Albin (1921–1965). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi940840/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (16. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 11. snopič Omersa - Pirejevec, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1985.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine