Primorski slovenski biografski leksikon

PEGAN Franc, inž., kmet. strok. in gosp. organizator, r. 1. okt. 1897 v Gabrjah pri Štanjelu, u. 4. avg. 1973 na Pristavi pod Kapelo (Nova Gorica), pokopan v Šempetru (Nova Gorica). Oče Jožef, kmet, mati Frančiška Poljšak, gospodinja. Gimnazijo je dovršil v Novem mestu leta 1918. Po maturi je študiral v Pragi agronomijo. Tu je dobil ženo Jožico, s katero sta imela 8 otrok, ki so vsi postali zavedni katol. in Slov. Po diplomi je bil najprej v službi sarajevskega nadšk. Šarića na njegovem posestvu v Gračicu v Bosni, potem je prišel v Trst kot nameščenec Zadruž. zveze. Iz Trsta se je preselil v Gor. k Zadružni zvezi kot strok. za mlekarne. Ustanavljal je mlekarne in pisal strok. članke ter sodeloval pri obnovljenem prosv. delu. Po prvi svet. vojni je v kršč. social. skupini polagal temelje za obnovo in rast razdejane Goriške. Ko so faš. oblasti 14. jan. 1928 razpustile Zadr. zvezo, je postal P. preds. uprav. odb. Katoliške knjigarne. Prej in zdaj je veliko pomagal ljudem, ki so se zatekali k njemu po nasvete in pomoč. 25. febr. 1932 je bil izvoljen v uprav. odb. Centralne posojilnice v Gor., ki so jo 20. avg. 1929 zavzeli mladi kršč. socialci. Toda tudi Centr. posoj. so bili šteti dnevi, ker je prefekt vedno bolj pritiskal nanjo. Zato je odbor 16. mar. 1934 sklenil, da jo sam razpusti in tako reši, kar se dá rešiti. P. je bil izvoljen v likvidacijski odb. skupaj z msgr. A. Berlotom in inž. Jos. Rustjo. Zaradi faš. pritiska je odšel 1938 v Jslo, kjer je bil v Novem mestu leto dni brez službe. Nato je dobil namestitev kot drž. svetnik na Ministr. za kmet. Po drugi svet. vojni se je vrnil v Lj. kot načelnik Planske komis. za kmet. pri SRS. 1956 je stopil v pokoj in se naselil v svoji hiši na Pristavi pod Kopelo v Novi Gorici. Na grobu mu je govoril prof. R. Bednarik, s katerim je delal do 1938.

Prim.: M. Dodič, 225 let novomeške gimn., Novo mesto 1971, 436; K. H., Inž. F. P. v spomin, KatG 9. avg. 1973; R. B., Smrt ing. F. P., NL 9. avg. 1973; Mar. Waltiritsch, Slov. bančništvo in posojilništvo na Gor., Gor. 1982, 143, 145; žpk arh. Gabrje.

Jem.

Jevnikar, Martin: Pegan, Franc (1897–1973). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi940740/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (13. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 11. snopič Omersa - Pirejevec, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1985.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine