Primorski slovenski biografski leksikon

PAVLIN Alojzij, duhovnik in kulturni delavec, r. 23. okt. 1892 v Ravnici nad Grgarjem, u. 4. sept. 1969 v Gor. Oče Alojzij, zidar, mati Marija Belingar. Osn. š. in gimn. obiskoval v Gorici (1905-13), kamor se je družina preselila kmalu po rojstvu sina Alojzija. Po maturi stopil v gor. bogoslovje (med vojno bilo v Stični). Posvečen 5. jul. 1916. Po bogoslovju (1917) je odšel na Dunaj, kjer je dva semestra obiskoval Teol. fak. na dunajski U (1917–18). Službe: kaplan v Kanalu (1917), v Vipolžah (1918), v Črničah (1919), Vipavi (1920–22). Katehet na učiteljišču v Tolminu (1922–25). Župnik in dekan v Kobaridu (1925–47). Preselil se je v Gor. in prevzel službo kateheta na slov. nižjih in višjih sred. šolah (1947–57). Že kot kaplan na Vipavskem je bil izbran v šol. odsek pri Zboru svečenikov sv. Pavla pod vodstvom Leopolda Cigoja, skupaj z Josipom Fonom in Franjem Černigojem. Kot najmlajši dekan v škofiji je slovel po veliki vnemi za versko in narodno življenje prim. Slov. v It. Obnovil je notranjščino cerkve v Kobaridu, vodil dijaške MariDr, širil Glasnik Srca Jezusovega, Kat. misijone, pospeševal Mar. družbe, stanovska romanja na Mengore, ljudsko in zborovsko petje (sam je bil izboren pevec). Zaradi svoje narodne zavednosti je dvakrat dobil »sodnijski opomin« (1929 in 1938), ker ni hotel med mašo pridigati v it. V Gor. je bil član KTD, odbornik Alojzijevišča, član ured. odb. KatG. V ta list je pisal članke in polit. preglede. Za šole je sestavil Kratek pregled sv. pisma stare zaveze (1955). Zelo se je zanimal za astronomijo.

Prim.: Razni arhivi; Kobariška kronika; KatG 1969; dr. R. Klinec, Pokojni dekan Al. P., KolGMD 1970, 122–25 s sl.

Hum.

Humar, Kazimir: Pavlin, Alojzij (1892–1969). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi940570/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (23. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 11. snopič Omersa - Pirejevec, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1985.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine