Primorski slovenski biografski leksikon

PAULIN Damijan, kulturni in politični delavec, agronom, r. 10. avg. 1943 v Štandrežu pri Gor., kjer tudi živi. Oče Leopold, delavec, mati Katarina Devetak, gospodinja. Osn. š. obiskoval v Štandrežu, slov. gimn. in licej v Gor., maturiral 1962. Doktoriral na U v Padovi 1967 iz agronomije. Od 1969 zaposlen pri Deželni ustanovi za razvoj kmetijstva (ERSA) v Gor. P. je začel že zelo zgodaj javno delovati. Vključil se je v gor. kult. in polit. organizacije, kjer je s svojim vsestranskim delovanjem veliko prispeval in prispeva k organiziranju zamejskega (goriškega) kult. in polit. življenja. Od 1968 do 1970 preds. SKAD-a. Na listi SDZ izvoljen 1970 v gor. občinski svet, kjer je bil tudi odbornik za osebje do 1974. Ponovno izvoljen v gor. občinski svet 1975 na listi SSk, kot tudi na volitvah 1980 in 1985. Od 1980 odbornik za trgovino in promet. Od 1975 do 1979 polit. tajnik SSk za Goriško, nato član pokraj. in dežel. vodstva SSk. Na ustanovnem občnem zboru Sveta slov. organizacij (SSO) 1976 izvoljen za preds., kjer ostane do 1984. Istega leta izvoljen za preds. ZSKP. Že dolga leta je tudi iniciator kult. življenja v rojstnem kraju, kjer je od 1969 preds. Prosvetnega društva »Štandrež«. Sodeloval je pni izdaji brošure Ob stoletnici štandreške čitalnice maja 1969. Uredil brošuro ob 10-letnici dramske dejavnosti prosv. društva »Štandrež« jan. 1975. Sodeloval pri urejanju brošure ob poimenovanju štandreške osn. š. »Fr. Erjavec« okt. 1980. Uredil brošuro ob 20-letnici dramske dejavnosti prosv. društva »Štandrež« jan. 1985. Sodeloval pri urejanju brošure ob 20-letnici župnijskega doma »Anton Gregorčič« apr. 1985. Leta 1972 in 1974 predaval na študijskih dnevih v Dragi pri Trstu (gl. Zborniki Drage). Prispeval 1974 za Zbornik ob 50-letnici GMD pregled gosp. tematike v koledarjih GMD Gospodarsko vprašanje. Leta 1985 imel vrsto oddaj na RAITrstA o kmetijstvu.

Prim.: Osebni podatki; 20 let SKAD, Gorica 1975; 10-letnica SSk na Goriškem, Gorica 1985, 16 s sl.; Picc 14. maja 1985, 5 s sl.; PDk 15. maja 1985, 8 s sl.; KatG 18. maja 1985.

Češčut

Češčut, Marija: Paulin, Damijan (1943–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi940440/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 11. snopič Omersa - Pirejevec, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1985.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine