Primorski slovenski biografski leksikon

PASCONI Gaspare, redovnik, zgodovinar, r. 31. maja 1688 v Gor., u. 15. mar. 1754 v Solkanu. Oče Francesco, mati Teresa Codelli. Krščen je bil z imeni Federico in Lorenzo. V Gor. je obiskoval lat. š., osemnajstleten (1706) je stopil v franč. red v samostanu v Nazarjah, ki je slovel po resnosti svojih študijev. 1729 se je vrnil v domače kraje in bil gvardijan samostana na Sv. gori pri Gor. 1735 je potoval na Bavarsko kot generalni vizitator reda. Ob tej priložnosti mu je Idelfonso Tausch posvetil knjigo Moribundus omnibus Ecclesiae Sacramentis rite provisus (München 1735). Nov. 1735 je bil po povratku z vizitacije izvoljen za provinciala. Deset let zatem je sodeloval na prošnjo Agostina Codellija pri pripravah za ustanovitev gor. nadškofije. Zato je 1746 potoval na Dunaj, kjer je uspel pridobiti cesarjev odlok od 8. okt. 1746, ki je bil temelj za ustanovitev nadškofije. P. je pisec prvega pregleda zgod. božje poti na Sv. gori pri Gor. Izdal ga je kot Historia ecclesiae, et conventus Montis Sancti divae Virginis gratiarum in quindecim capita distributa ... v Benetkah 1746. Knjiga je zelo natančen popis dvestoletnega delovanja svetogorskega romarskega svetišča, istočasno pa daje vpogled v kulturnozgod. dogajanja na Goriškem od 16. do 18. stol. P-eva knjiga je služila za sestavo knjižice Kratka povest od boshie poti na Sveti gori nad Solkanam blisu Gorize (Videm 1843), ki pa ni prevod P-eve knjige, kot to navaja Plesničar. P. je gradivo za svojo knjigo črpal iz »kloshterskiga pismo-hranisha«, iz Glavinicheve knjige o nastanku bosensko hrvatske frančiškanske provincije (Videm 1648) ter iz d'Ischija knjige o goriški grofiji (Videm 1684).

Prim.: Morelli 3, 317–18; Codelli, Scrittori3, 177–79; F. Blažič, Kratka povestnica goriške nadškofije, Celovec 1853, 51; Bibliografia del Friuli, Venezia 1861, 302; Plesničar, 10; F. Manzano, Cenni biografici dei letterati ed artisti friulani dal secolo IV al XIX, Udine 1885, 154.

B. Mar.

Marušič, Branko: Pasconi, Gaspare (1688–1754). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi940410/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 11. snopič Omersa - Pirejevec, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1985.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine