Primorski slovenski biografski leksikon

PAHOR Sergej, fizik, univ. prof., r. 7. dec. 1930 v Postojni, živi v Lj., brat Božidar (gl. čl.). Maturiral na Klas. gimn. v Lj. 1949, diplomiral na stolici za fiziko lj. U. 1958, doktoriral na osnovi disertacije Prehod svetlobe skozi debele plasti motne snovi jun. 1964. Maja 1959 sprejet za asistenta na stolici za fiziko, jun. 1964 je bil izvoljen za docenta, 1969 je postal izredni prof., 1975 redni prof. V štud. letu 1967–68 je bil štipendist na strok. izpopolnjevanju na michiganski U v ZDA. Predava naslednje predmete: Fizikalni praktikum, Fizika I, Matem. fizika, Teorijska fizika, Mehanika kontinuov, Slučajni procesi. V letih 1965–67 je bil predstojnik stolice za fiz., 1973–74 in v zim. semestru 1974–75 pa predstojnik matem.-fizik. odd. Od 1976–78 je bil preds. Društva matematikov, fizikov in astronomov Sje. Od 1957 je sodelavec, od 1975 pa znanstv. svetnik Inštituta Jožef Štefan. Udeležil se je več kongresov in simpozijev doma in na tujem z referati in strok. deli ter sodeloval pri več raziskovalnih nalogah. 1957 je prejel Prešernovo nagrado za študente (sk. z. J. Strnadom), 1969 nagrado Sklada Borisa Kidriča, 1974 Kidričevo nagrado (sk. z A. Suhadolcem) za delo na področju transportne teorije. Raziskovalno se ukvarja predvsem z matem. problemi fizike, posebej z modelsko analizo v fiz. in medicini ter z ustreznimi aplikacijami. Objavil je nad 30 člankov in razprav v slov., nem. in angl., sam in v sodelovanju z drugimi. Veliko sodeluje v Obzorniku za matematiko in fiziko (OMF), kjer je priobčil: Reševanje enačb z iteracijo (1957–58); Liouville-Greenova metoda za aproksimativno reševanje homogenih linearnih enačb drugega reda (1961); Izrek o vrtilni količini (1967); Zvok v tekočinah (1975) idr.

Prim.: Arh. SBL na SAZU; Objave U v Lj. 1959, št. 18, 70–71; ULjBB I, 247–48; II, 355–56; Kojeko 2, 750; osebni podatki.

SAS

Sitar, Sandi: Pahor, Sergej (1930–2006). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi940270/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (4. junij 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 11. snopič Omersa - Pirejevec, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1985.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine