Primorski slovenski biografski leksikon

PAHOR Miroslav - Branko, aktivist in politik, r. 22. nov. 1920 v Dolu pri Doberdobu (takrat obč. Opatje selo), oče Ivan, kamnosek, mati Antonija Soban, gospodinja. Ker je 1926 stopila v veljavo šolska reforma, ki je odpravila slov. šole, je bil P. deležen pouka v slov. šele po vojni na srednje-višji ekonomski šoli. Po vojni živi in dela v Trstu, kjer se od 1963 ukvarja z upravo nepremičnin. P. se je že zgodaj zanimal za narodnostno problematiko in polit. vprašanja, aktivno pa se je v to vrgel, ko je ob zlomu It. odšel v ilegalo. 1943 je vstopil v KPS in bil sekretar celice v domačem kraju, kjer je v vrstah OF in NOO kmalu nasledil očeta, ki je padel med prvo nem. ofenzivo na Goriški fronti. V KPS je bil najprej rajonski tajn. za Doberdob-Ronke, od jan. 1944 pa v okviru Kraškega in nato Srednjeprim. okrožja, ki je nastalo jul. 1944 ob združitvi Goriškega, Kraškega in Vipavskega okrožja. Ob koncu vojne je 5. maja prišel v Trst, kjer je potem ostal in delal na polit. in organizacijskem področju, najprej v okviru KP JK in potem KP STO (tudi v izvršnem kom.) ter v SIAU. Po informbirojevski resoluciji je bil izključen iz partije, z delom je nadaljeval v okviru novo ustanovljenih org. OF, ki so delovale do prihoda It. 1953 je bil skupaj z Laurentijem, Deklevo, Petroniom, Mirkom Kosmino in drugimi med ustanovitelji Socialistične iniciative in dobil funkcijo org. tajnika. Ta skupina se je 1955 pridružila Neodvisni socialistični zvezi NSZ-USI, ki je na vsedržavni ravni že prej nastala v komunističnih disidentskih krogih (Cuochi, Magnani). P. je bil org. tajn. tržaške federacije NSZ. 1963 je bila NSZ razpuščena in P. je – podobno kot večina njenih članov – vstopil v PSI. Izvoljen je bil v pokraj. odb., s presledki je bil v IO in tudi podtajn. trž. federacije. Odgovoren je bil med drugim za propagando, krajevne ust. ter slov. probleme. Na dežel. ravni je član dežel. odb. in načelnik slov. komisije. Od 1969 je preds. uprav, sveta družbe Dom, ki upravlja Kult. dom v Trstu in druge nepremičnine.

Prim.: PDk 22. nov. 1970 ob 50-letnici s sl.; 22. nov. 1980 ob 60-letnici; osebne izjave 5. okt. 1985.

S. P.

Pahor, Sergij: Pahor, Miroslav (1920–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi940220/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (17. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 11. snopič Omersa - Pirejevec, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1985.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine