Primorski slovenski biografski leksikon

PAHOR (PACOR, PACHOR) Angelo, upornik v Boki Kotorski, r. 26. apr. 1890 v Trstu. u. 8. jun. 1958 prav tam. Oče Johann, poštni uradnik, mati Marija Daneu. Osn. š. je obiskoval v Trstu, 1903 je postal gojenec matične š. v Malem Lošinju in pozneje je dokončal strojno š. V času prve svet. vojne je bil višji podoficir elektro stroke. Med uporom v Boki Kotorski je bil vkrcan na zastareli križarki Panther. Po izbruhu upora so mornarji izvolili Pahorja za rdečega komandanta na križarki. Usmerjal je tudi upor na sosednjem podmorniškem oporišču. Po ukazu komiteja mornarjev je zahteval od oficirjev predajo orožja in omejitev gibanja. Ukazal je pripraviti križarsko Panther za boj in prepovedal pripravljati posebno hrano za oficirje. Verjel je v zmago It. nad Avstro-Ogrsko. Po zatrtju upora je prišel pred naglo sodišče, ki ga je predalo rednemu vojaškemu sodišču. Pomilostitev ga ni zajela in v zaporu je bil do ustanovitve Države SHS. Že v tem času je bil zaročen s Palmiro Sakić iz Kotora. Neposredno po končani vojni je 12. nov. 1918 objavil v II Lavoratore skupaj s kolegom članek, v katerem je opisal upor v Boki Kotorski. Govoril je it., hrv., nem., angl. in rusko. Po prvi svet. vojni je delal v električni centrali v Ogleju, pozneje v ladjedelnici in kot mehanik še na drugih delovnih mestih v Trstu.

Prim.: R. Perhauc, Upor mornarjev v Boki Kotorski, Lj. 1976, 66, 67; Podatki sina Antonia Pahor iz Trsta; M. Pahor, Slovenski dijaki in študentje v pomorskih šolah (1754–1941) v: 10 let Višje pomorske šole Piran, 96.

Stres

Stres, Peter: Pahor, Angelo (1890–1958). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi940130/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (15. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 11. snopič Omersa - Pirejevec, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1985.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine