Primorski slovenski biografski leksikon

PADERŠIČ Vinko, aktivist OF, narodni heroj, r. 18. apr. 1916 v Tržiču (Monfalcone), u. 22.–23. septembra 1942 v Zagradu. Po prvi svetovni vojni se je družina preselila v Jslo in se naselila v Suhodolu pri Novem mestu. Osn. š. in gimn. je dokončal v Novem mestu, nato je študiral na Filoz. fak. v Lj. in 1941 diplomiral na odd. za slavistiko. Kot študent je kult. in polit. deloval v krščansko-socialističnem društvu »Zarja«. Po napadu na Jslo in ustanovitvi OF se je vključil v njeno organizacijo in jo širil po vaseh pod Gorjanci od Kostanjevice do Novega mesta. Poleti 1941 je postal član okrož. odbora OF za Dolenjsko in pomagal pri ustanavljanju in krepitvi prvih part. skupin. Spomladi 1942 je zbiral borce za Gorjansko part. četo in nato Gorjanski bataljon. Bil je član okrož. odb. OF za Novo mesto. Med veliko it. ofenzivo na osvobojeno ozemlje v Lj. pokrajini se je z nekaterimi aktivisti in ranjenimi part. zatekel v Beceletovo jamo v Zagradu pri Št. Petru. Ker so bili izdani, so jih It. v noči od 22. na 23. sept. 1942 obkolili in zajeli. P. se je ustrelil sam, še preden je prišel It. v roke. Njegovo ileg. ime je bilo Batreja. Za narod. heroja je bil razglašen 20. dec. 1951.

Prim.: Življenjepisni podatki v Arhivu CK ZKS Lj.; Narodni heroji Jsle, Bgd 1982.

Plah.

Plahuta, Slavica: Paderšič, Vinko (1916–1942). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi940060/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (8. junij 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 11. snopič Omersa - Pirejevec, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1985.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine