Primorski slovenski biografski leksikon

SEITZ (SAITZ) Janez Krstnik (Giobatta), tiskar, r. 19. febr. 1800 v Gor., u. neznano kdaj in kje. Oče Ivan, mati Ana. 1849 je v ul. Seminario odprl novo tiskarno, v kateri je delovala tudi litogr. tiskalnica. 1850–51 je S. tiskal it. glasilo Il Giornale di Gorizia. V naslednjih letih je Isacco Reggio (prvi uč. jezikoslovca G. I. Ascolija, PSBL I, 20–21) izuril tiskarje v pravilni rabi črk hebrejskega in drugih antičnih jezikov ter tiskal svoja dela v it., gršč. in kaldejščini. Do 1875 je bilo izdelanih v tiskarni lepo število hebrejskih zgod. in znan. knjig, ki jih je napisal gor. rabin dr. Jona. Veliko dela je tiskarna opravila tudi za urade gor. oblasti in raznih ustanov. V drugi pol. 19. stol. je poleg nekaterih knjižnih del tiskal S. v večjem številu kot Paternolli (PSBL II, 583–84) takratno v Gor. izhajajoče slov. časopisje: 1867–69 Marušičev list Domovina, 1869–75 polmesečnik kmetij. društva Gosp. list, 1871 prvi letnik naprednega gor. glasila Soča (prva št. 31. mar.), 1872–75 glasilo slov. kat. društva Glas (prva št. 18. jun.), 1877 poučni gosp. list Kmetovalec (ki je s tem letnikom spremenil ime v Gosp. list). 1873 je bilo v tiskarni zaposlenih 23 oseb, delovala sta dva moderna hitra tisk. stroja in štiri ročne tiskalnice. V teh letih je tiskarno prevzel S-ev sin Edvard (r. 14. jun. 1832 v Gor., u. 24. okt. 1902 prav tam), ki je bil Slovencem manj naklonjen (pripadal je it. gor. liberalni stranki in bil izvoljen med 1870 in 1874 za obč. svetovalca) in je vodil delo do smrti. Gor. Slov. so se zato vedno bolj posluževali lastnih tiskarskih podjetij (Mailing oz. Hilarijanska tiskarna, Obizzi, Gor. tiskarna), ki so se začele pojavljati v Gor. ob koncu 70-ih let. 1902 sta tiskarno prevzela nova gospodarja Musig in Piani, ki sta jo vodila do prve svet. vojne, med katero je bila tiskarna popolnoma porušena.

Prim.: Matična knjiga v gor. obč. uradu; Claricini, 401 in pass.; Gabršček I, 178, 183–84; F. A. Bisiach, Le origini della stampa a Gorizia, Gor. 1931, 6; C. L. Bozzi, Un secolo di attivita dello stabilimento tipografico Paternolli (1837–1937), Gor. 1937, 17; Cossar, Storia, 358; Plesničar; J. Pisani, La stampa a Gorizia dal 1800 ai nostri giorni, StudG XIX (1956), 4–13; B. Berčič, Tiskarstvo na Slovenskem, Lj. 1968, 191, 377; G. Comelli, L'arte della stampa nel Friuli-Venezia Giulia, Udine 1980, pass.

Vh

Vetrih, Jožko: Seitz, Janez Krstnik (1800–1870). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi931420/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (13. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 14. snopič Sedej - Suhadolc, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1988.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine