Primorski slovenski biografski leksikon

SANCIN Vitjan, diplomirani agrarni inženir in kmetijski strokovnjak, r. 29. apr. 1952 v Postojni. Oče Karel, obrtnik, mati Štefka Lukančič, gospodinja. Živi v Dolini pri Trstu, kjer je opravil osn. in sred. šolo. Znanst. licaj »Fr. Prešeren« v Trstu, matura 1973, se vpisal na agronomski oddelek Biotehnične fak. U v Lj., diplomiral z odliko 31. jul. 1981. Še pred diplomo se je zaposlil pri Pokr. združenju rejcev v Trstu, kjer je služboval kot direktorjev pomočnik v času med 1980–82 in si tako pridobil bogate izkušnje o kmetij. stvarnosti na Tržaškem. Od jan. do apr. 1983 je služboval kot kmetij. izvedenec pri Kmečki zvezi v Trstu in v apr. istega leta prešel na Kraško gorsko skupnost s sedežem v Sesljanu, kjer je odgovoren za kmetij. in gozdar. V š. 1. 1981/82 in 1982/83 je poučeval na tečajih »150 ur« v Dolini matem. in prirodosl. vede. V letih 1983/84 in 1984/85 je pri Slov. dežel. zavodu za poklicno izobraževanje vodil na Proseku in v Dolini izpopolnjevalne tečaje iz vinogradništva in vinarstva, katerih se je udeleževalo veliko slušateljev. Na Kmetijskih dnevih v Dolini v sept. v letih: 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 je bil glavni koordinator te pomembne kmetij. manifestacije. V letih 1977, 1978 in 1979 je vodil strok. pomoč vinogradnikom, ki jo je organizirala trž. pokraj. uprava. V zimskih mesecih ima v večernih urah številna predavanja s sadjarsko, vinogradniško in vinarsko tematiko, ki jih organizirajo kult. društva in druge organizacije. O isti tematiki predava tudi v tujini. Občasno sodeluje s prispevki in intervjuji za kmetij. oddaje na Radio Trst A in na RTV Lj. S svojega področja je objavil: Aktinidija, sadež večne mladosti. Zal. Lipa Koper in DZS Lj. 1982. Naklada 10.000 izv. V pripravi je tudi izdaja v srbohrvaščini in it. Knjiga opisuje na 160 str. gojenje sadne vrste aktinidije in uporabo njenih plodov. Ima 14 pogl., 62 barv. slik in 43 skic. Sadje z domačega vrta. ZTT. Knjiga je v tisku v nakladi 5.000 izv. in na 400 straneh opisuje 22 sadnih vrst, ki jih lahko gojimo na naših talnih in podnebnih razmerah. Oljka v naših krajih (v pripravi). - članki: v publikaciji človek in trta, ki jo je izdala 1987 trž. pokr. uprava, je prispeval Pedološke značilnosti in prehrambeno stanje vinogradov na Tržaškem. S strok. članki s kmetij, tematiko se oglaša v revijah: Sodobno kmetijstvo, mesečnik, Lj.; Moj mali svet, mesečnik, Lj.; Gosp, Trst; PDk. - Strok. študije: Predlogi za kmetijski razvoj zaščitenega področja Pesek v okviru podrobnega načrta varstva okolja Parka doline Glinščice in zaščitenega področja Pesek, ki ga je osvojila občina Dolina 1986. Družba Finsepal: Program realizacije kmetij. agriturist. kompleksa na trž. Krasu 1986. Za kmečka gospodarstva in zadruge je izdelal načrte za sadovnjake, vinograde, rastlinjake in namakalne sisteme ter načrte za ureditev vrtov in parkov. Aktivno tudi dela v kult. društvu V. Vodnik v Dolini, Cvetličarsko vrtnarski zadrugi na Proseku, Kmečki in obrtni hranilnici in posojilnici na Opčinah, v zadrugi »Gestire« Foljan-Sredipolje in v Società ortofrutticola italiana - Firence. Član je kmetijske komisije v Dolini, kmetijske komisije na Trž. pokrajini, kmetijske komisije pri Trgovinski zbornici v Trstu, član komisij za pokušnjo vin na obč., pokraj. in drugih vinskih razstavah. Prav tako je član tehn. komisije Ersa (Deželna ustanova za razvoj kmetijstva).

Prim.: Osebni podatki.

Šah

Šah, Maks: Sancin, Vitjan (1952–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi931160/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (25. februar 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine