Primorski slovenski biografski leksikon

OSREDKAR Uči, roj. FAJGELJ, doktor kemije, r. 31. avg. 1927 v Kredu pri Kobaridu, živi v Lj. Oče Rafael, učitelj, mati Gabrijela Pavšič, gospodinja. Osn. š. in del sred. š. je obiskovala v Pevmi oz. Gorici do 1943. 12. sept. 1943 je šla stara 16 let v partizane, najprej v Gregorčičevo brigado. Po decembrski ofenzivi 1943 je bila dodeljena Briško-beneškemu odredu. Po vojni se je naselila z možem Milanom Osredkarjem v Lj., nadaljevala z večerno gimn. in 1948 maturirala. L. 1949 se je vpisala na Fak. za naravoslovje in tehnologijo in 1954 diplomirala na oddelku za kemijo s področja sinteze polimerov (makromolekul). Po diplomi se je zaposlila na kriminalističnem oddelku republ. sekretariata za notranje zadeve do 1967. Vmes je bila nekaj več kot tri leta z družino na Dunaju, kjer je bil mož Milan zaposlen pri Mednar. agenciji za atomsko energijo. Sept. 1967 se je zaposlila v Kemijskem inšt. Boris Kidrič na odd. za kemijo in tehnologijo polimerov, 1974 je magistrirala in 1977 doktorirala s področja sinteze in karakterizacije akrilnih polimerov. 1981 je prevzela vodstvo odd. za kemijo in tehnologijo polimerov in na tem mestu ostala do upokojitve 1990 v svojstvu znanstvenega svetnika. – Po upokojitvi je nadaljevala s strok. delom na odd. S sodelavci je objavila približno 80 znanstv. in strok. del pretežno v svetovnih strok. revijah, kjer so navedeni jsl. avtorji z največ publikacijami s področja polimerov. Med njimi je na prvih mestih navedena tudi O-jeva. 1978 in 1989 je s sodelavci prejela nagrado Sklada Borisa Kidriča. Ves čas po vojni je bila aktivna družbeno polit. delavka, v zadnjih 20 letih predvsem na področju republ. raziskovalne dejavnosti. Nosilec je več odlikovanj in rez. kapetan. Poročena je in mati dveh odraslih otrok (Radko, 1945 in Mojca, 1947).

Prim.: Fr. Črnugelj-Zorko, Na zahodnih mejah – 1943, Knjižnica NOV in POS 27/3 (1986), str. 47, 56, 162, 187, 203 in 256 ter Na zahodnih mejah – 1944 istega avtorja, Partiz. knjižni klub št. 5 (1993), str. 176, 189, 204 idr.; časopis Polimeri 8 (12), 338 (1987) in 9 (13), 263–65 (1988); pisna izjava U. O. febr. 1994.

Koren

Koren, Jože: Osredkar, Uči (1927–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi930860/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (21. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 20. snopič Dodatek M - Ž, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1994.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine