Primorski slovenski biografski leksikon

NANUT Anton, gostinski delavec in gospodarstvenik, r. 22. nov. 1927 v Gor., u. 31. maja 1993 tam. Oče Anton, kmetovalec, mati Natalija Turri, gostilničarka. Osn. š. v Standrežu in Gor., sred. š. v Gor., kjer je tudi dokončal slov. klas. gimn.-lic. (matura v Postojni 1948). Do poroke z Vero Hmeljak iz Sovodenj 1952 je študiral kem. na trž. U. Istega leta je prevzel družinsko gostilno na Tržaški cesti, bolj na obrobju Gor. in v bližini današnjega mednar. mejnega prehoda Štandrež-Vrtojba. Zakonca Nanut sta dvignila raven gostinskega obrata. V šestdesetih letih sta se odločila za gradnjo motela onkraj Trž. ceste, nasproti gostilne. Motel je bil dokončan 1971. Nato je prišla na vrsto dozidava starega gostinskega obrata, kateremu so dodali več kot dvajset moderno opremljenih hotelskih sob. Ves kompleks je bil dograjen 1986. – N. je bil eden vidnejših slov. gospodarstvenikov na Gor. in je delal pri SDGZ. 1977 je aktivno sodeloval pri preureditvi organizacije in ustanovitvi njenega gor. pokraj. odb. 1986 je bil izvoljen za 2. preds. tega odb. (prvi preds. Viljem Nanut) in to funkcijo opravljal do 1992. Zavzemal se je za pluralizem znotraj organizacije slov. gospodarstvenikov in za avtonomijo njenih pokraj. odborov. 1992 se je gor. del SDGZ pod njegovim preds. osamosvojil in se preimenoval v Slovensko gospodarsko združenje SGZ Gorica. Tedaj se je v okviru SGZ osnovala tudi družba Go-servis, ki pomaga članom združenja pri urejanju knjigovodskih in fiskalnih zadev. – Kot eden vodilnih članov SDGZ oz. SGZ si je N. prizadeval za tesno sodelovanje z gospodarstveniki v Sji. Obenem se je trudil za čimvečjo uveljavitev strok. organizacije slov. gospodarstvenikov v odnosu do it. gosp. operaterjev in njihovih organizacij. Tako je npr. gor. pokraj. odb. SDGZ 4. okt. 1988 kot slov. organizacija sodeloval pri podpisu kolektivne pogodbe za urejanje vprašanja strok. usposabljanja (contratti di formazione) z vsedrž. it. sindikalnimi zvezami CGIL, CISL, UIL. 25. jul. 1991 se je gor. pokraj. odb. SDGZ pridružil predstavnikom gor. gospodarstva ob podpisu posebne peticije na rim. vlado. Peticija je vsebovala prošnjo za davčne olajšave gor. gosp. operaterjem kot protiutež za škodo, ki so jo utrpeli zaradi vojne v Sji in med jsl. krizo. Ob otvoritvi novega sedeža gor. pokraj odb. SDGZ 5. jul. 1991 se je N. pred številnimi uglednimi gosti zavzel za takojšnje priznanje svobodne in neodvisne Sje in Hrvaške tudi zato, ker je v tem dejanju videl možnost izhoda iz krize, v katero so zašla številna podjetja v obmejnem pasu zaradi zgoraj omenjenih dogodkov. Pod njegovim preds. gor. pokraj. odb. združenja je SDGZ v sodelovanju s Trg. zbornico v Gor. in pod pokroviteljstvom dežele F-JK nov. 1991 poskrbelo za organizirano prisotnost it. in slov. gospodarstvenikov iz F-JK na mednar. sejmu v beloruskem gl. mestu Minsku. Dec. istega l. je delegacija beloruskih gospodarstvenikov in ekonomistov vrnila obisk. V Gor. so jo sprejeli predstavniki oblasti in Trg. zbornice ter voditelji SDGZ, med njimi N. Beloruska delegacija je tedaj mdr. podpisala pogodbe o medsebojnem sodelovanju s Trg. zbornicami iz Gor., Vidma, Trsta in Pordenona. – N. je bil tudi v odb. Konference Svetovnega slov. kongresa – SSK – za F-JK. Udeležil se je ustanovne seje'SSK, ki je bila v Lj. 27. jun. 1991, ko je že izbruhnila vojna za slov. neodvisnost.

Prim.: Osebni podatki (posredovala V. Hmeljak Nanut); Arhiv SGZ – Gorica (podatke posredoval I. Orel); Slovensko deželno gospodarsko združenje–Unione regionale economica slovena 1946–1986, priloga Gosp, NMat in PDk 24. okt. 1986, str. 18 s sl.; Gosp 23. nov. 1990 s sl.; PDk 27. nov. 1990; Gosp 30. nov. 1990; Že skoro 70 let na voljo gostom, Gosp 18. jan. 1991 s sl. ; Predsednik GZ Slovenije Horvat na Trgovinski zbornici in SDGZ, PDk 12. jun. 1991; Slovesno odprtje novega sedeža SDGZ v Gorici. Veselje in zadovoljstvo zatemnjujejo temni oblaki nad sosednjo Slovenijo, PDk 7. jul. 1991 s sl.; Tra fiducia e timori. Inaugurata la nuova sede dell'URES, Picc. 7. jul. 1991 s sl.; SDGZ je slovesno odprlo novi sedež v Gorici, NL 11. jul. 1991 s sl.; Ugodna ocena misije SDGZ na mednar. sejmu v Minsku, PDk 17. dec. 1991; Zanimanje za možnosti sodelovanja med Belorusijo in Gorico oz. F-JK, PDk 22. dec. 1991; Fa »gola« alla Bielorussia il Centro servizi sull'Est, Picc. 22. dec. 1991; Zakaj Slovensko gospodarsko združenje v Gorici, NL 16. apr. 1992 s sl.; Umrl je Anton Nanut, predsednik SGZ, PDk 1. jun. 1993; Cordoglio per la morte di Antonio Nanut, Picc. 1. jun. 1993; Umrl je Anton Nanut, NL 3. jun. 1993 (vsi s sl.); Preminul goriški gospodarstvenik Anton Nanut, KatG 3. jun. 1993.

ab

Brecelj, Aleš: Nanut, Anton (1927–1993). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi930690/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 20. snopič Dodatek M - Ž, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1994.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine