Primorski slovenski biografski leksikon

OKROGLIČ Avguštin, gradbenik, r. 19. nov. 1900 v Kalu nad Kanalom (zaselek Lipce), u. 19. jul. 1981 v Novi Gor. Oče Luka, zidar in kmet, mati Katarina. Do 1924, ko je pobegnil v državo SHS, je opravljal zidarski poklic. V Lj. je opravil delovodsko š. in v Novem mestu ustanovil lastno gradbeno podjetje. Takrat je deloval v društvih primor. emigrantov. Jeseni 1941 se je vključil v OF, mar. 1942 ga je it. okupacijska oblast aretirala in poleti istega leta je bil interniran v Gonarsu. Ob razpadu It. je prišel v rojstni kraj in se vključil v NOB. Pri štabu IX. korpusa je bil referent inž. tehn. službe in postal vodja NOVGRAD-a (Narodnoosvobodilne vojne gradnje), tehnične službe, ki je v zaledju in na osvobojenem ozemlju opravljala gosp. in predvsem gradbeno dejavnost. Po vojni je bil v prometni službi trž. in vipavskega vojnega področja, kasneje je vodil gradb. odsek PNOO v Ajdovščini, nato med 1947–48 v Lj. pri Minist. za komunalne zadeve. Od tu je prišel 1949 na Oblastni ljudski odbor v Postojno, mar. 1951 je postal poverjenik za gradnje pri OLO Gor. V teh letih je veliko deloval za obnovo podeželja in pri gradnji Nove Gor. (gl. Sreč 1967, št. 8, 56–57). Dec. 1952 je postal direktor SGP »Gorica« s sedežem v Novi Gor.; podjetje je pod njegovim vodstvom postalo eno vodilnih slov. gradbenih podjetij.

Prim.: TV 15 25. nov. 1970; PrimN 26. sept. 1975 in 14. nov. 1980; DEn 22. nov. 1980.

B. Mar.

Marušič, Branko: Okroglič, Avguštin (1900–1981). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi930530/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (14. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 10. snopič Martelanc - Omersa, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1984.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine