Primorski slovenski biografski leksikon

NONVEILLER Ervin, gradbenik, r. 27. jul. 1910 v Trstu, živi v Zgbu. Oče Egidij, inženir pri pomorski vladi v Trstu, mati Sofia Rezori. Osn. š. in realko je obiskoval v Splitu (matura 1927). 1927 se je vpisal na dunajsko Technische Hochschule, kjer je diplomiral na začetku 1932. Nato je bil zaposlen v raznih gradbenih podjetjih (nizke gradnje, mostovi) vse do odhoda v partizane (1944). Po ustanovitvi vlade LR Hrvatske je bil v Ministrstvu za gradnje in delal pri obnovi mostov. Od 1. jan. 1946 je delal v podjetju Hidroelektra, zlasti pri gradnji hidroelektraren. Kasneje je bil pri zgb. Geotehniki in projektiral fundiranje jezov za mnoge elektrarne (Lokvarka, Peruča, Sklope v Jsl. in nekaj objektov v Burmi in Iranu). 13. apr. 1957 je branil na lj. U disertacijo Stabilnost nehomogenih nasipa (objavljena v izdajah Hidrotehn. instituta Ing. Jaroslav Černi v Bgdu). 1961 je postal prof. za geomehaniko in fundiranje na zgb. U, upokojen je bil 1981. Opravljal je več pomembnih funkcij, bil je dekan Gradb. fak. U v Zgbu, poslanec sabora (1969–74) in član izvršnega sveta SR Hrvatske (1969–71). Objavil je 150 znanst. razprav predvsem o mehaniki tal ter o fundiranju nasutih jezov v jsl. in tujem tisku. O stabilnosti nasipov je predaval na U v Perugii in Rimu (1979). Objavil je štiri učbenike: Injektiranje tla (1970); Mehanika tla i temeljenje gradjevina (1979, 1981 2. izd.); Nasute brane, projektiranje i gradjenje (1983); Stabilnost i asanacija kosina (v tisku).

Prim.: Kojeko 2, 725; Kokole 117, 174, 206, 487; osebni podatki (pismo z dne 3. jun. 1984).

B. Mar.

Marušič, Branko: Nonveiller, Ervin (1910–1999). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi930320/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (22. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 10. snopič Martelanc - Omersa, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1984.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine