Primorski slovenski biografski leksikon

NEMEC (NEMI) Jožef, šolnik in javni delavec, r. 18. mar. 1900 v Podgori pri Gor., u. 21. nov. 1962 v Gor. Oče Ivan, trgovec, mati Katarina Ščurk. Osn. š. je obiskoval v Podgori, pripravnico in gimn. v Gor. Zaradi vojne je 1915 prekinil študije in odšel z druž. v begunstvo, najprej v Mrb., nato v Trofaiach pri Leobnu na Gor. Štajerskem. 1917 so ga poklicali k vojakom. Po vojni se je vrnil na Goriško, nadaljeval študije v Idriji in tam opravil maturo 1920. Vpisal se je na Filoz. fak. lj. U, a ni dovršil študijev. V Lj. se je začel zanimati za lit., navezal prijateljske stike s pesnikom S. Kosovelom in se začel oglašati s psevdonimom Rasto v dij. revijah. Deloval je posebno v krogu mladih liter., ki so se zbirali okoli Kosovelovega glasila Lepa Vida. Ko se je po štirih letih vrnil iz Lj. v Gor., se je za nekaj časa zaposlil v manufakturni trg. Fili Gottardis v Čedadu, nato se je vpisal na beneško U Ca'Foscari (1925) in tam diplomiral iz nem. 1928. Postal je prof. in služboval kot suplent v Gor., nato kot redni prof. v Pulju. Iz Pulja se je vrnil v Gor. in dobil stalno mesto v Vidmu, kjer je poučeval do 1945. Ko so se po koncu druge svet. vojne odprle v Gor. slov. š., je bil N. redni prof. in poverjeni ravn. na raznih slov. š.: na gimn.-lic. (1945/46, 1947/48–1954/55), na nižji srednji šoli (1946/47 – 1961/62), na učiteljišču (1947/48–1955/ 56) in na strok. š. (1956/57–1961/62). Jeseni 1962, malo pred smrtjo, je spet prevzel ravn. učiteljišča. N. je bil zelo delaven in je veliko storil za naše š. kot ravn. in tudi s tem, da je zlasti v prvih letih skrbel za razmnoževanje skript za slov. š.: sam in s pomočjo drugih prof. je pripravil 57 skript za najrazličnejše predmete v slov. jeziku. Poskrbel je tudi za izdajo š. učbenikov in slovarjev v it. jeziku. Predvsem ga je zanimala nem., ki jo je poučeval na it. š. Napisal je Appunti di sintassi tedesca (1935, 1941), Esercizi di sintassi tedesca per i ginnasi, licei scientifici e istituti tecnici inferiori (1938), Italien und Deutschland (1938), Il tedesco per le scuole di avviamento professionale (tri izdaje od 1941 do 1954); isti učbenik je priredil za klas. gimn. (1948), za tehnične š. (1949) in za trg. strok. tečaj (1957). Pripravil je tudi slovar C. Lazzioli-G. Nemi, Nuovissimo dizionario della lingua italiana e tedesca, ki je izšel v Brescii v štirih ponatisih (1955, 1959, 1962 in 1963). Za it. dijake, ki so se učili slov., je pripravil slovnico Grammatica della lingua slovena, ki je doživela štiri izdaje (1931, 1943, 1947, 1969) in priročnik Quattro chiacchiere in sloveno: pronuncia, fraseologia, grammatica elementare, dizionarietto (1945). Izdal je tudi Italijansko slovnico za Slovence (1941, 1943). Do konca življenja mu je bila glavna misel skrbeti za š. in njen razvoj.

Prim.: LibBapt. v Podgori; Jahresbericht... (Gymnasium); IzvGor 1945/46–1949/50 (Gor. 1950), 1950/51–1951/52 (Gor. 1952), 1952/53–1953/54 (Gor. 1954), 1954/55 (Gor. 1955), 1955/56–1959/60, še posebej str. 33–34 (Gor. 1960), 1960/61–1964/65, še posebej str. 56–59 (Gor. 1966); KatG 22. in 29. nov. 1962; PDk 22. nov. 1962 s sl.; NL 22. nov. 1962; KolGMD 1964, 132 s sl.; A. Geržinič, Boj za slov. šolstvo na Prim., Buenos Aires 1983, 49, 64, 107; M. Jevnikar, Dr. A. Kacin, Grammatica della lingua slovena, Prefazione, Lj.-Trst 1972, 11–12.

Vh

Vetrih, Jožko: Nemec, Jožef (1900–1962). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi930240/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 10. snopič Martelanc - Omersa, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1984.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine