Primorski slovenski biografski leksikon

NARDIN Karel, partizanski borec, r. 8. nov. 1917 na Zemonu pri Vipavi, živi v Vrtovinu. Oče Franc, mati Katarina Fornazarič. Opravil je 7. razr. osn. š., po drugi svet. vojni je končal gimn. Po maturi je obiskoval višjo oficirsko pehotno š. v Sarajevu in postal štabni častnik s činom majorja JLA. Kasneje je napredoval v podpolk. (1959) in v polkovnika (1966). Bil je vojak it. vojske, iz nje je zbežal 28. sept. 1942. 5. okt. 1942 se je vključil v NOV, bil najprej mitraljezec Vipavske čete, nato pri isti četi komandir voda in namestnik komandirja čete. Od 15. jan. 1943 je bil namestnik politkomisarja bataljona Simon Gregorčič, od 5. mar. 1943 pa tam komandantov namestnik in nato komandant. Po kapitulaciji It. je bil komandantov namestnik Gregorčičeve brigade, nato komandantov namestnik Kosovelove brigade. Ob ustanovitvi Južnoprimorskega odreda (20. dec. 1943) je postal njegov poveljnik. Med 18. majem in 15. avg. 1944 je obiskoval višji ofic. tečaj pri glavnem štabu NOV in POS, nakar je postal načelnik štaba Prešernove brigade vse do njenega razformiranja (15. jun. 1945). Po vojni je bil v Gor. načelnik mestnega načelstva Narodne zaščite, ko pa so jo Angloameričani razpustili, je postal načelnik odseka za notranje zadeve pri Okrožnem izvršnem NOO za Goriško. 24. jun. 1945 ga je ZVU aretirala. Po zaslišanju je zapustil Gor. in deloval pri Komandi vipav. vojnega področja. Kasneje je deloval v JLA vse do upokojitve 1966. Prejel je več voj. in drž. odlikovanj. Objavil je nekaj krajših spominov na svoja part. leta. N-ovo ilegalno part. ime je Jaka ali Jakec.

Prim.: Osebni podatki; Arh. GorMuz; Arh. CK ZKS v Lj.; PrimN 11. nov. 1977; S. Petelin, Prešernova brigada, Nova Gor. 1967, 516, 556, 594, 617; R. Isakovič, Kosovelova brigada, Lj. 1973, pass.; T. Ferenc, Primorska pred vseljudsko vstajo 1943, Lj. 1983, pass.

Plah.

Plahuta, Slavica: Nardin, Karel (1917–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi930150/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 10. snopič Martelanc - Omersa, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1984.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine