Primorski slovenski biografski leksikon

NANUT Vladimir, ekonomist in univ. prof., r. 11. jul. 1946 v Štandrežu pri Gor. Oče Ivan, mali kmetovalec in uslužbenec IACP, mati Matilda Glešič. 1. razr. osn. š. v Štandrežu, ostalo šolanje v gor. it. šolah. Po tehnični maturi obiskoval Ekon. fak. v Trstu in tam promoviral 1969 z delom L'azione promozionale delle strategie del Marketing. Zaposlil se je kot asistent na Inštitutu za gosp. trž. Ekon fak., od 1977 je profesor za predmet Organizzazione e direzione aziendale; od 1980 je redni profesor. N. je izvedenec v problemih organizacije in v strukturah dela, poleg tega v informatiki. 1981 je bil imenovan za podpreds. dežel. finančne družbe Friulia, od 1983 je tudi preds. družbe Friulia-Factor. Sodeloval je na mednar. simpozijih o gospodarstvu, 1974 se je udeležil konference o manjšinah v Trstu s prispevkom o slov. življu v Štandrežu. Predaval je o malih podjetjih tudi na U v Mrbu, Lj. in na Reki. Deluje tudi politično: od 1975–80 je bil social. obč. svetovalec v Gor. Napisal je: Trattamento elettronico delle informazioni e sistemi avanzati di conduzione aziendale, Giuffrè Editore, Milano 1972; Sistema informativo automatico per l'Ente Regione, v Economia Pubblica, 1974; La programmazione e l'organizzazione dell'attività di ricerca in funzione dello sviluppo dell'impresa, Del Bianco Editore, Videm 1976; Strutture organizzative, sviluppo tecnologico, conflitti nelle imprese industriali, F. Angeli Editore, Milano 1976; Organizzazione produttiva, divisione del lavoro e autogestione, v Econ. e Lav., 1977; Nuovi modelli di organizzazione produttiva e processi di ristrutturazione e riconversione nell'industria italiana, v Economia e Lavoro, 1978; Strutture organizzative e processi decisori nelle piccole e medie imprese, Apindustria, 1971, št. 1; Obiettivi e strumenti di politica industriale nel Friuli-Venezia Giulia, Grillo Editore, 1982; Finanziarie regionali: un difficile equilibrio tra esigenze di imprenditorialità e finalità promozionali, v Economia e Politica Industriale, 1983, št. 37; L'investimento organizzativo come fattore di innovazione aziendale, Grillo Editore, 1983; Servizi finanziari alle imprese: un modello di factoring promozionale, v Finanza, Marketing e Produzione, 1984, št. 2; Rapporti Interaziendali, imprese minori e politiche industriali, v Economia e Politica Industriale (v tisku); Modelli dimensionali di impresa e sistemi industriali, Giuffrè Editore (v tisku).

Prim.: Osebni podatki; PDk 15. jun. 1983 s sl.

B. Lu.

Budal, Lučana: Nanut, Vladimir (1946–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi930110/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (24. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 10. snopič Martelanc - Omersa, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1984.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine