Primorski slovenski biografski leksikon

NANUT Roberto, kipar in arhitekt, r. 9. apr. 1941 v Gor. očetu Lodovicu, kamnoseku, in materi Ivanki Cugliat. Osn. š. in še dve leti Scuole d'Arte je obiskoval v Gor., nato je v Carrari dokončal (1955) sred. š. na Scuola del Marmo ter na isti š. dve leti študiral na kiparskem odd. Istituta Superiore. 1962 je diplomiral na umetnostnem liceju v Benetkah, 1976 pa diplomiral iz arhitekture na Università di Architettura. Od 1968 deluje kot likovni pedagog na različnih š. Ukvarja se z arhitekturo in s kiparstvom. Ljubezen do kamnoseštva ima globoke korenine v družinski tradiciji, saj je bil že ded kamnosek, nato oče in brat Ivan, zato pri svojem kiparskem delu najraje sega po kamnu, čeprav se je poskusil tudi v lesu, plexi steklu in plastični masi. Milko Rener ugotavlja v uvodnem tekstu ob samostojni razstavi v Kulturnem domu v Gor. (1983), da kipar jemlje v antičnem izročilu, vendar se vzorec iz fragmenta preoblikuje v samostojno in zaključeno formo. Kot pripadnik figuralne usmeritve usmerja svoje zanimanje k figuri oz. torzu, ki ga, upoštevaje igro svetlobe in sence ter razmerij volumnov, dinamično razgiba in napne. Razstavljal je na desetem umet. kvadrienalu v Rimu (1975), na Bienalu male plastike v Murski Soboti, kjer je bil tudi nagrajen. Nagrajen je bil tudi na dežel. razst. v Vidmu 1981. Sodeloval je na skupinskih razst. v Carrari, Trstu, Vidmu, Gor., Bologni (Artefiera), Salsomaggioru (Città de La Spezia) in v Milanu. Samostojne razst. je pripravil v Vidmu, Gor. in Padovi. N. se ukvarja tudi z realizacijo večje javne plastike. Tako je izdelal osem skulptur za družino Zoppas iz Fonegliana in skulpturo iz belega marmorja Lasa za »Frecce tricolori« v Rivoltu v Vidmu. Tudi je zmagal na natečaju za umet. oblikovanje Zooprofilaktičnega centra. V Štandrežu je izdelal spomenik padlim v osv. boju. Njegova dela se nahajajo v zasebnih kolekcijah v Vercelliju, Bocnu, Palermu, Vidmu, Trstu, Gor., Dallasu, Buenos Airesu, Murski Soboti itd.

Prim.: Ž. Marc, Kipar R. N. bo govoril o umetniškem oblikovanju kamna, PDk 30. apr. 1981; (gv), Pogovor z R. N. iz Gorice med kiparstvom in arhitekturo razpetim umetnikom, PDk 3. jan. 1982; Mil. Rener, zloženka, Kulturni dom, Gorica, 22. jan. – 5. febr. 1983; Kipar R. N. na pomembnih razstavah, PDk 1. apr. 1983; F. M., Un mondo inquieto di pietra e legno, Picc. 5. febr. 1983; Marino Medeot, Profilo dell'Arte Goriziana dall'800 ad oggi. AGO. Artisti Goriziani d'oggi. Gorizia 1974 (kat.); Giorgio Segato, Sensibilità plastica come misura della realtà. Materia e spazio. Centro Creat, Udine 1984 (kat.).

Nsn.

Silič-Nemec, Nelida: Nanut, Roberto (1941–2007). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi930090/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (12. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 10. snopič Martelanc - Omersa, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1984.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine