Primorski slovenski biografski leksikon

Mikuž (Mikuz) Gregor, zdravnik, patolog, univ. prof., r. 26. sept. 1942 na Mostu na Soči (takrat Sv. Lucija ob Soči), živi v Innsbrucku. Oče Bogomil, trgovec, mati Marija Fratnik, trgovka. 1947 se je družina preselila v Trst, kjer je M. obiskoval osn. š. in gimn. (matura na slov. Znanstvenem lic. F. Prešeren 1961). Na lj. U študiral medicino, diplomiral 1967. Postal je sekundarij na Institut für Anaesthesioligie, Reanimation und Intensivpflege Medic. fak. U v Innsbrucku. 1969 je prav tam postal na patološkem inštitutu asistent, 1974 je nostrificiral dipl. lj. U in se 1977 habilitiral za docenta z delom Orchitis. Morphologische und funktionelle Untersuchungen bei Versuchstieren und beim Menschen, ki je izšlo v knjižni obliki (Stuttgart 1978). 1982 je bil izvoljen za izrednega prof. Medic. fak. U v Innsbrucku in postal predstojnik odd. za citologijo. Isto leto je prišel v ožji izbor pri volitvi rednega prof. za patologijo U v Gradcu. Nazadnje je postal v. d. predstojnika klinike za patologijo v Innsbrucku. M. je objavil preko 100 člankov in razprav v avstr. in strok. tisku drugih držav (tudi v jsl.). Sprva se je posvečal predvsem klinični patologiji in citologiji, proučeval je rast različnih rakastih novotvorb s pomočjo merjenja dezoksitibonukleinske kisline v jedru rakastih celic, kasneje je delal na elektronski mikroskopiji in imunhistokemiji različnih bolezenskih sprememb tkiva, predvsem obolenja moških spolnih organov. Opravljal je morfometrične preiskave različnih novotvorb in analiziral vpliv različnih »objektivnih faktorjev« na terapijo in prognozo različnih novotvorb (rak prostate in dojke) itd. Poleg predavanj za študente o patologiji vnetja, patologiji ženskih in moških spolnih organov, patoligiji pljuč je vodil onkološki kolokvij in seminarje v zvezi s pripravami dr. disertacij (Izbrani problemi patologije novotvorb). Študijsko je bival v Freiburgu (1971) in v Londonu (1980; Institut of Urology, University of London). Za svoje znan. delo je prejel nagrade Farbwerke Hoechst (1974 za študijo Elektronenmikroskopische Untersuchung an zwei Fällen granulomöteser Orchitis) (izšlo v Virchows Arch. Abt. A Path. Anat. 360/1973, 223–234) ter First prize award from the international society of aesthetic plastic surgery (Mexico City 1977) za študijo Constructive fibrosis post augmentation mammaplasty. M. je redni član International accademy of pathology, European society of pathology, Deutsche Gesellschaft für Pathologie, Österreichische Gesellschaft für Pathologie itd. V študentskih letih je M. pisal pesmi (objave v clc Mladje in trž. LitV), v glasilu študentov innsbruške U je objavil študijo o trž. pisatelju Svevu (Medpress 1983, št. 1, 8–10).

Prim.: Osebni podatki; G. Mikuz, Orchitis... Stuttgart 1978, VI–VII, 108.

A. Pr.+B. Mar.

Prijatelj, A., Marušič, B.: Mikuž, Gregor. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi924090/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (26. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 10. snopič Martelanc - Omersa, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1984.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine