Primorski slovenski biografski leksikon

Mikuž Bogdan, dipl. inž. arh., r. 25. mar. 1934 v Lj., živi v Novi Gor. Oče Milan, strojni inž. in slikar amater z Mosta na S. (gl. čl.), mati Ruža Lenardič, učiteljica, r. 1899 na Kojskem. Osn. š. je obiskoval v Lj., tam tudi gimn. (maturiral 1953). Tega leta se je vpisal na Fak. za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo U v Lj. in diplomiral 1962 pri prof. Edu Ravnikarju s projektom blagovnice v Ajdovščini, ki pa ni realiziran (seminar prof. E. Ravnikarja, urbanizem in javni objekti). 1958 je sodeloval pri publikaciji in razstavi Porodica i domačinstvo v Zgbu in kot asistent scenografa N. Matula pri filmu Veselica. 1963 se je zaposlil pri SGP Primorje Ajdovščina kot projektant arhitekture ter realiziral samski dom SGP Primorja v Ilir. Bistrici in v Novi Gor. Dec. 1964 se je zaposlil pri Zavodu za urbanizem v Novi Gor. Tu se je do 1970 ukvarjal s projektiranjem zazidalnih načrtov (Rožna dolina I, Rožna dolina II, Pristava I in Kanal). Z notranjo in zunanjo ureditvijo je sodeloval pri adaptaciji in prezidavi hotela Park v Novi Gor. 1968, za hotel Krn v Tolminu (1967) pa je projektiral notranjo opremo. Po 1970 se izrecno ukvarja s projektiranjem arhitektur, objektov, opreme in zunanjih ureditev, med drugim: Ljubljanska banka Temeljna banka Nova Gor. (1975) in prizidava (1978), Primorje Export Rožna dolina (1980, prizidava), Lekarna Nova Gor. (1981, prizidava in adaptacija), Kidričeva ploščad v Novi Gor. (1981), otroške jasli v Novi Gor. (1983). M. je posegel tudi na področje scenografije (scena dramske igre Centrala za PDG Nova Gorica) in spomenikov NOB. Tako je projektiral veličastno in likovno prečiščeno grobnico padlih borcev v Šempetru pri Gor. (odkritje 21. jul. 1968) ter spomenik, zaporedje razgibanih in različno oblikovanih marmornatih stebričkov, padlih na Ligu (odkritje 15. sept. 1974). Od 1965, ko je postal član Foto kino kluba Nova Gor., se bavi s fotografijo ter se udeležuje društvenih razstav. V letih 1980–83 je bil preds. Društva arhitektov Primorske.

Prim.: Osebni podatki; Mir (Miro Cenčič), Odprli so prenovljen hotel »Krn«, PrimN 1967, št. 30, 5; D. F. (Duša Ferjančič), V Šempetru bodo odkrili spomenik, PrimN 1968, št. 30; Ista, Padlim za svobodo, PrimN 1968, št. 31; Osrednja proslava z odkritjem spomenika NOB, PDk 17. sept. 1974, 8; bob (Bogdan Božič), Mogočno zborovanje na Ligu, PrimN 20. sept. 1974.

Nsn.

Silič-Nemec, Nelida: Mikuž, Bogdan. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi924070/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (6. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 10. snopič Martelanc - Omersa, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1984.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine