Primorski slovenski biografski leksikon

Milavec Karel, zdravnik, specialist dermatolog, r. 4. nov. 1911 v Trstu. Oče Franc, vlakovodja državnih železnic, mati Ivana Valenčič. Osn. š. in klas. gimn. je obiskoval v Lj. in maturiral 1931. Vpisal se je na Medic. fak. v Lj., kjer je opravil prvi rigoroz, nato je nadaljeval študij medic. v Zgbu. Promoviral za dr. splošne medicine mar. 1938. Stažiral je v splošni boln. v Lj. Po vojaškem roku volontiral na kirur. in ginekol. odd. lj. splošne boln. Od 1941 sodeloval v OF. Konec maja 1942 je organiziral part. saniteto v enotah Notranjskega odreda. Po ustanovitvi divizij je org. zdrav. službo v XVIII. diviziji, kjer je vodil saniteto do konca vojne. Po demobilizaciji je sodeloval pri organiziranju zdrav. službe v takratnem Ministr. za ljudsko zdravstvo kot ministrov pomočnik. 1950 je začel delati na dermatološki kliniki v Lj., specialistični izpit za dermatovenerologa je napravil v Zgbu (1953). Izpopolnjeval se je posebej iz dermatohistologije. Nato je ustanovil na dermatol. kliniki dermatohistološki laboratorij, ki ga vodi še danes. Vodi tudi seminarje iz dermatovenerologije za specialiste splošne medicine. Nosilec je part. spomenice 1941 in drugih visokih odlikovanj za delo med vojno in v povojnem obdobju.

Prim.: Osebni podatki.

A. Pr.

Prijatelj, Anton: Milavec, Karel (1911–1991). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi924000/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (24. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 10. snopič Martelanc - Omersa, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1984.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine