Primorski slovenski biografski leksikon

Miklavčič Ivan, vulgo Gradnik, eden voditeljev (če ne glavni voditelj) velikega tolminskega kmečkega punta leta 1713. Bil je podložnik kanalskega gospostva iz Ročinja (rojstne knjige ročinjske fare nimajo podatkov o njegovem rojstvu v tem kraju), r. okoli 1690, u. (obglavljen in razčetverjen) na Travniku v Gor. 20. aprila 1714 (star 26 let) skupaj s še tremi uporniškimi voditelji: Lovretom Kraguljem, Martinom Munihom (gl. čl.) in Gregorjem Kobalom (gl. čl.). Vsi ti štirje se imajo po zgod. virih za glavne organizatorje kmečkega uporniškega gibanja na Tolminskem, za tvorce kmečke zveze, ki je zajela v prvih mesecih 1713 velik del Tolminske. Upor je nato zajel velik del SlovPrim (gospostva Rihemberk, Devin, Švarcenek, Novi grad itd.), se je pričel s pohodom Tolmincev na Gorico konec mar. 1713 in se končal sredi jun. istega leta, ko so hrvatski krajišniki zatrli vsa njegova žarišča. Upor prim. kmetov je bil uperjen zoper nove državne davke, povod pa je dalo njih izterjevanje (na Tolm. izterjevalec Bandeu, PSBL I, 33–34). Po zatrtju upora se je M. nekaj časa izmikal oblasti, ki mu je medtem zaplenila premoženje v korist državne blagajne. Zdi se, da je bil ujet konec jan. 1714 na Kranjskem (njegova žena se je zasledovalcem izmaknila po zaslugi Lovreta Koprive). Sojen je bil v Gor., kjer je bila nad njim in zgoraj imenovanimi 17. apr. 1714 izrečena smrtna kazen. G. D. Della Bona (Morelli IV, 210–11), ki M. pozna kot Gradnika (Gradnich), poroča, da je bil tedaj star 26 let in da je bil «capo ribelle nella sollevazione di Tolmino», smrtna obsodba pa naj bi bila izvršena 18. apr. 1714. Della Bonove opazke so prirejene po kroniki družine Dragogna. B. Grafenauer (Kron 2/1954, 81–89) je na podlagi arhiv. gradiva dunajskega drž. arhiva ugotovil, da je bilo pravo Gradnikovo ime Miklavčič, vendar se v zgodovinopisju uporabljata obe obliki. M-evo ime je nosila prim. part. brigada, in sicer kot Gradnikova.

Pnm.: Ista literatura kot pri geslu LAHARNAR Andrej.

B. Mar.

Marušič, Branko: Miklavčič, Ivan (okoli 1690–1714). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi923970/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 10. snopič Martelanc - Omersa, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1984.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine