Primorski slovenski biografski leksikon

Merljak Božena, por. Lušicky, zdravnik internist, r. 7. jul. 1904 v Batujah, živi v Mostarju. Oče Fran, šolnik, mati Alojzija Porenta, gospodinja. Šest razr. osn. š. v Batujah. Maturirala 1924 na mestni žen. real. gimn. v Lj. Vpisala se je na Medic. fak. v Lj., napravila tu prvi rigoroz, nadaljevala s študijem v Zgbu in promovirala 31. okt. 1930. Nato stažirala v Lj., bila volonter, nato sekundarij. 1938 napravila specialistični izpit iz interne medicine, bila imenovana za asistenta na Medic. fak. v Lj., 20. sept. 1943 jo je senat Medic. fak. v Lj. imenoval za docenta interne medicine, imenovanja pa Pokraj. uprava v Lj. ni potrdila. Med vojno je vodila terenski odb. OF na interni kliniki v Lj., pomagala pri bolnikih na priporniškem oddelku. Jan. 1945 so jo zaprli. Po vojni je bila internist v bolnišnici v Valdoltri in šef diagnostičnega odd., nato vodja hematološkega laboratorija; 1951 je dobila naziv primarija. Od 1954 je skupaj s soprogom Karlom (gl. čl.) živela v Sarajevu. 1. nov. 1956 je postala šef internega odd. Splošne bolnišnice »Dr. Safet Mujić« v Mostarju, od 1959 do 1962 upravnik iste bolnišnice. 1962 je bila upokojena. Njeno strok. delo je bilo posvečeno interni medic., še posebej se je ukvarjala s hematologijo in dietetiko. 1938 in 1939 je bila na strok. izpopolnjevanju pri prof. Frugoniju v Rimu in na Inštitutu Forlanini pri prof. Monaldiju v hematološkem oddelku. Bila je preds. mostarskega pododbora Zdravniškega društva BiH, organizirala strok. predavanja in pisala v Zdravstvenem vestniku BiH. Še vedno dela v specialistični-internistični ambulanti v Mostarju. Odlikovana z Redom bratstva in enotnosti s srebrnim vencem, Redom zaslug za narod s srebrnim vencem, Redom dela z zlatim vencem, nagrado 14. februar, srebrno plaketo mesta Mostar.

Prim.: Jana št. 32, 11. avg. 1982, 18–19; osebni podatki.

A. Pr.

Prijatelj, Anton: Merljak, Božena (1904–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi923770/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 10. snopič Martelanc - Omersa, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1984.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine